Vihula vallavolikogu esimees Vello Väinsalu põhjendas abivallavanema koha kaotamist sellega, et vallavanem täidab nüüdsest nii vallavanema kui ka abivallavanema kohuseid. Teisest küljest võttis möödunud aastal tööle hakanud vee-ettevõtte Vihula Valla Veevärk juht väga palju neid kohustusi, millega abivallavanem varasemalt tegeles, enda kanda ja abivallavanemal kadusid igapäevased funktsioonid ära.

“Nii väikeses omavalitsuses, nagu on Vihula, ei ole mõistlik abivallavanemat pidada,” lausus Väinsalu.