ASi Tamsalu Vesi projektijuht Arvi Põldaas ütles, et siiani on tööd sujunud väga edukalt.

Tööd seiskusid Tamsalu raudteest põhja poole jäävas osas mullu aprilli alguses, sest peatöövõtja  K&H pankrotistus.

AS Tamsalu Vesi korraldas veemajandusprojekti uue hanke, mille võitsid ühispakkumise teinud AS Merko Ehitus Eesti ja AS Merko Infra.

Tamsalu Vesi sõlmis pakkumise võitjaga lepingu 28. detsembril.

Arvi Põldaasa sõnul tuleb ehitajal Tamsalu põhjaosa ja Sääse aleviku vee- ja kanalisatsiooniprojekti raames rekonstrueerida ja ehitada veetorustikku 9038 meetrit ning paigaldada kanalisatsioonitorustikku 5750 meetrit. Survekanalisatsiooni torustikku on vaja rajada 717 meetrit, rajada ja rekonstrueerida mitu reoveepumplat ning ehitada sademeveetorustikku 459 meetrit. Samuti ehitatakse ümber kaks joogiveepumplat.

Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg ütles, et tööd peavad lõppema vähemalt selle aasta lõpuks, kuid ehitaja loodab need lõpetada varem.

Samal ajal vee- ja kanalisatsioonitorustiku paigaldamisega taastatakse koostöös vallaga teed ja tänavad täies ulatuses.

Käimasolevate tööde kogumaksumus on 4,35 miljonit eurot, millest 73,72 protsenti kannab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ning ligi 26,28 protsenti on valla ja ASi Tamsalu Vesi omaosalus.

Tamsalu raudteest lõuna pool tegi veeprojekti töid firma AS Terrat ning need lõpetati juba sügisel.