Uues vormis emakeeleeksamit sooritavad abituriendid nädala pärast esmaspäeval, 30. aprillil. Eesti õppekeelega koolides on eesti keel kohustuslik riigieksam, vene õppekeelega koolides on emakeeleeksam vabatahtlike eksamivalikute hulgas. Kokku asub 30. aprillil emakeeleeksamit sooritama 10 263 koolilõpetajat.

Riigieksamite periood lõpeb 12. juunil, kui toimub füüsika riigieksami lisaeksam.

Eksamieelistuste osas 2012. aastal võrreldes varasemate aastatega suuri erinevusi ei ole: rohkem on valitud inglise keele, ühiskonnaõpetuse, geograafia ja matemaatika riigieksamit.

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada viis lõpueksamit, millest vähemalt kolm on riigieksamid. Kõik valitud riigieksamid tuleb ka sooritada, eksamist loobuda ei saa. Kui õpilane puudub riigieksamilt ning ta ei soorita ka lisaeksamit, jääb tal kool samal aastal lõpetamata.

Riigieksami e-tunnistused on riigiportaali vahendusel kättesaadavad alates 20. juunist.

2012. aasta riigieksamitele on registreerunud kokku 18 233 eksaminandi, eksamivalikuid on üle 43 tuhande.

Koostöös Vikerraadioga kõlavad 23.-27. aprillini „Huvitaja“ saates nõuanded riigieksamiks valmistujatele. Vikerraadio kodulehel http://vikerraadio.err.ee/saade/huvitaja on võimalik panna end abituriendi rolli ning proovida ülesandeid lahendada.

Riigieksamitega seotud küsimusi saavad eksaminandid esitada Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse spetsialistidele Facebook’i lehel: http://www.facebook.com/riigieksamid2012.