Kohtumaraton sai alguse juba 2010. aastal.
Ringkonnakohtu mullu 21. detsembri otsusega rahuldati riigi tsiviilhagi täielikult ja Jaansoolt mõisteti riigi kasuks välja 432 827 eurot. Kaitsja seisukohaga, et ASi Eesti Viljasalv tsiviilhagi on aegunud, ringkonnakohus ei nõustunud.
Audiitori arvamuse kohaselt varjas Tamsalu Veskid aastatel 2001-2004 käivet vähemalt
10 390 000 krooni ulatuses. Lisaks varjati samal ajavahemikul firmas veel käivet ja omastati sularaha veidi rohkem kui 9,2 miljoni krooni ulatuses.
Süüdistuse teine episood puudutab Eesti riigi toiduteravilja julgeolekuvaru kasutamist Tamsalu Veskitele kuuluvate kanade ja sigade söötmiseks, millega tekkis toidunisu puudujääk 362,7 tonni ja Eesti Viljasalvele
varaline kahju 725 941 krooni.