Tamsalu vallavolikogu esimehe Andrus Freienthali sõnul on Kösta ettevõtte toodangu eksportimise alustaja. “Esimesed Tamsalu EPT tooted Soome eksporditi veel NSV Liidu ajal,” lausus Freienthal.

Reino Kösta on olnud Tamsalu EPTs kõikide uute toodanguliikide väljatöötamise ja masstootmisse juurutamise juures. Ta on alati olnud tihedas kontaktis toodangu välismaiste ostjatega, arvesse võtnud kõik nende esitatud põhjendatud soovid tehniliste näitajate kohta ning selle läbi toodangu tehnilist taset pidevalt tõstnud.

Reino Kösta on Freienthali sõnul insener suure tähega, kes oma tagasihoidlikul moel tegutsedes on andnud väga suure panuse ühe kohaliku suurettevõtte konkurentsivõime tõstmisse. Seeläbi on loodud uusi töökohti, suurendatud maksulaekumist valla tuludesse. See omakorda on aidanud volikogudel suunata vahendeid Tamsalu infrastruktuuri, kultuuri ja kodanikualgatuse toetamiseks.

Reino Kösta on pikalt töötanud ka autoõpetajana Tamsalu keskkoolis, kus õpetas mitu põlvkonda noori autot tundma ja juhtima. Oma viisakuse ja kasvatusega oli ta eeskujuks Tamsalu koolipoistele.

Köstale anti tänuraha üle laupäeval Tamsalu päevade raames toimunud autasustamisüritusel.