„Külakonverentside eesmärk on viia Pandivere päevade pidustusi ka Väike-Maarjast välja ning tutvuda kodukandipäevade raames valla erinevate külade elu-oluga ja uurida lähemalt, kuidas ühel või teisel külal läheb. Ühiselt meenutatakse küla ajalugu, lähemat ja kauge­mat minevikku,“ rääkis Väike-Maarja valla avaliku teabe- ja spordiosakonna juhataja Ilve Tobreluts.

Kohal on vallavalitsuse- ja volikogu esindajad, kes vastavad külarahva küsimustele ning arutlevad koos nendega külaelu kestmise üle.

Nagu alati, on kavas ka väike kontsert- 29. mail Aaveres peetaval konverentsil astuvad üles Kiltsi laulu- ja tantsumemmed, 31. mail Orgusel aga rahvatantsurühm Maarjakelluke. Külakonverentsid algavad kell 18.

Konverentsidele on oodatud nii külade praegused kui endised elanikud, aga ka huvilised kaugemalt.

Külakonverentsid said alguse 2001. aastal, igal aastal peetakse neid kahes külas, mille Pandivere päevade korraldustoimkond välja valib. Lähtutakse sellest, et need asuksid valla erinevates piirkondades.
Väike-Maarja vallas on kokku 33 küla ning 3 alevikku.