“Kümme aastat oleme seda linnust suutnud valitseda, näinud paremaid ja halvemaid aegu, elanud üle ikalduse ja katku, aga siin me oleme ning rõõmsad on nii alamad kui ka linnuse valitsejad,” teatas ordumeister von Pommeranz.

Kohaletulnutele esitas põhjalikult uuenenud linnuses vaatemängu paarikümnepealine sõjasalk, kes näitas nii enda vahvust ja väge kui ka linnuse kuue kahuri purustavat jõudu.

Kõige kõrgeaulisem külaline, Püha Rooma riigi kultuuriasjade kantsler Rein von Lang tähendas, et ordumeister von Pom­meranz ning maamarssal von Lemmetz peaksid pühendama end rohkem Wesenbergi asjadele ning jätma Tallinna vahet jõlkumise.

“Kuuldavasti on Tallinnas sõjasalgad vahtima pandud, et need mehed kinni püüda ja nende eest siis Wesenbergi linnuselt lunaraha nõuda,” lisas Püha Rooma riigi esindaja.

Kultuuriasjade kantsler von Lang andis üle ka kolm suurt hõbeauraha ustava teenistuse eest Wesenbergi asjade ajamisel Marko Pomerantsile, Ants Leemetsale ning Tõnu Seilile. Ordumeister ja maamarssal tänasid ning tunnustasid aga sihtasutuse Virumaa Muuseumid kauaaegseid töötajaid.