Eesmärgiks on võetud Uljaste järvekalastiku liigirikkamaks muutmine, lepiskalade ja röövkalade arvukuse muutmine selliseks, mis võimaldab edaspidi kalade iseseisvat ja looduslikku paljunemist järves ning piirkonna harrastuskalastajate püügivõimaluste suurendamist.

VKG juhatuse liige Jaanus Purga ütles, et VKG-l on hea meel toetada Virumaad selliselt, et inimestel oleks siin parem elada ja et siia soovitaks elama tulla.

“Kui meil on võimalus aidata, siis seda me kindlasti ka teeme. Olen ise Uljaste järvel käinud ja kavatsen käia ka tulevikus – see on üks armastatumaid ja ilusamaid järvi piirkonnas. Sealse kalapopulatsiooni rikkamaks muutmine annab järvele väärtust veelgi juurde,” kõneles ta.

Uljaste järv on alates 1993. aasta suve ulatuslikust kalade suremisest toibunud pikalt. Kuigi Eesti järvedes tuleb kalade suremist kuumadel suvedel vee hapniku­vaeguse tõttu ette, pole Uljaste järve eraldatuse tõttu sealne kalastik võimeline iseseisvalt taastuma ja vajab inimese abi.