Töötukassa tunnustas heade partneritena lihakombinaati ja Haljala valda

Urve Vogt.

FOTO: Erakogu

Eesti Töötukassa tunnustas esimest korda oma parimaid tööandjaid ja koostööpartnereid. Lääne-Virumaal sai 2012. aasta tööandja tiitli AS Rakvere Lihakombinaat ning aasta koostööpartneri tiitli Haljala vallavalitsus.

Eesti Töötukassa Lääne-Virumaa osakonna juhataja Kai Puhasmets ütles, et Rakvere Lihakombinaat on tööandjana andnud võimaluse paljudele, kes on soovinud leida või vahetada töökohta. Samuti on nad alati valmis ennast ja oma töötingimusi tööotsijatele tutvustama.

Koostööpartneritest tõsteti esile Haljala vallavalitsust, eriti sotsiaaltöötajat Urve Vogti, kes otsib lahendusi, kuidas ühiseid kliente efektiivsemalt aidata.

Haljala vallavolikogu esimees Margus Punane ütles, et kui inimene jääb hätta, siis tema jaoks on raske ületada omavalitsuse või töötukassa barjääri. “Urve Vogt aga läheb inimesele koju järele, aitab tal ametkondadega asjad korda ajada ning on pidevalt kontaktis,” märkis Punane.

Tagasi üles