Tööturuameti töötajad korraldasid viimasel tööpäeval lõbusa “matuserongkäigu”

Tööturuameti töötajate rongkäik.

FOTO: Teet Suur

Töötukassa võtab 1. maist üle tööturuameti ülesanded. Tööturuameti Lääne-Viru osakonna töötajad korraldasid sel puhul lõbusa "matuserongkäigu" tööturuameti hoone lähiümbruses.


28. jaanuaril võttis riigikogu vastu seaduse, millega liideti tööturuamet ja Eesti töötukassa üheks avalik-õiguslikuks asutuseks.

Liitmise tulemusena koondub ühte ametisse kogu tööturgu puudutav tegevus.

29. aprillil allkirjastasid sotsiaalminister Hanno Pevkur ja töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ka halduslepingu.

Hanno Pevkuri sõnul saavad tööd otsivad inimesed nüüd kogu tööotsinguteks vajaliku abi ühest kohast. "Töötukassa hakkab pakkuma kõiki neid teenuseid, mida enne
sai tööturuametist. Töö muutub kiiremaks ja sujuvamaks, kuna plaanis on võtta tööle rohkem konsultante, alustada vastuvõttu varem ning võtta senisest rohkem kasutusele elektroonilisi võimalusi."

Tagasi üles