iDeal kampaania

Siiri Sisask: Mis saab edasi Mahtra talurahvamuuseumist?

Siiri Sisask.

FOTO: Erakogu

Iga Mahtra talurahvamuuseumi töötaja, kes praegu ametis, vastaks, et mis siis ikka saab, eks püüame anda endast parima.


1967. aastal lepiti Juurus en­dise vaestemaja trepil kokku, et siia tuleb talurahvamuuseum. 1970. aastal uus muuseumihoone avati ning kõik sujus plaanipäraselt, eksponaate oli mõnisada. Inimestele meeldis seal käia, olla oma esivanematele ja oma kultuuriloole lähedal, oli ju eesti rahva "raudsete kardinate" aeg - okupatsiooniaeg.Koolides ei jäetud lugemata Eduard Vilde romaani "Mahtra sõda" ning huvi kestis, püsis kõr­gel. Lisaks anne­tasid inimesed omal initsiatiivil väärtuslikke ese­meid, et eesti talurahva ajalugu Mahtra muuseumis järg­mis­tele põlvedele säilitada.Tuhanded museaalid

Tänaseni on eksponaate kogunenud kokku 35 340, aga ruumid ja hoiutingimused on jäänud samaks. Ja Mahtra muu­seum oma staatuselt on riigi hallatav asutus. Muidugi, kohen­datud ja veidi aja­kohastatud on, kuid hoone ja võimalused kok­ku on siiski lii­ga kitsad.Mahtra talurahvamuuseumis on kokkukutsutud ja vabatahtliku töö põhimõttel tegutsev nõukogu - seltskond inimesi, kes püüavad oma teadmiste ja oskustega olla muuseumi arengule kasuks ning kes seisavad muuseumi hea käekäigu eest.Mida me siis tegime, et olukorrast välja tulla, et museaale parimal viisil päästa?Nelja aasta jooksul koostasime kõik vajalikud ja tingimustele vastavad do­kumendid, et taot­leda raha Euroopa struktuurifondidelt uue hoone ehitamiseks.Projekt sai valmis eelmise aasta sügisel ning esitati Eestis tegutsevale Ettevõtluse Arendamise Siht­asutusele (EAS), kellele on antud pädevus otsustada Euroopa raha üle Eestis.Et 2009. aasta on muuseumi­aasta, siis loot­si­me kindlasti Maht­­rassegi kibe­da vajaduse pärast ja oma ma­hu­ka ning hin­ge­ga tehtud töö tulemusena head toe­tust Euroopast ning - lõpuks ometi! - mu­seaalide laiemat väljapanekut külastajatele, keda jätkub endiselt. Romaan "Mahtra sõda" peaks olema kaheksandate klasside kohustusliku-soovitusliku kirjanduse teos nr 1.Võta näpust! Öeldi "ei". Põhjused ähmased. Ühes neist märgiti Juuru kandi ebapiisavat atraktiivsust, teises jälle, nagu pro­jekt ei vastaks siit-sealt tingimus­tele - samas, koostasime projekti EASi poolt meile soovitatud projektinõustamisfirmaga ning nende töö kuulus tasustamisele. Eesti riik maksis selle kinni.Heategevuskontsert

Otsustasime muuseuminõukogu liikmetega, et kõigest hooli­mata liigume ikkagi uue hoone poole ning hakkame raha koguma. Muuseumile saab teha annetusi kontonumbrile 10220028801019, viitenumbriga 2500020177. Ühtlasi kutsun ma lugejaid üles: tulge meie esimesele heategevusüritusele, mille piletitulu läheb uue muuseumimaja ehitamiseks.21. juunil kell 20 algab Maht­ra vereväljal heategevuskontsert "Mis maa see on", kus esinevad Ultima Thule, mina ja Revalia kam­mermeeskoor Hirvo Surva ju­hatusel. Tulge kohale, kellel või­malik, ja ärgem laskem talurahva kultuuriajalool - selle kõige muu kõrval, mida meile paku­takse ja mõnikord isegi peale su­rutakse, ning järjest intensiivsemalt -, ärgem laskem OMA olulistel asjadel unustusse hajuda!

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles