iDeal kampaania

Põlulasse rajatakse eriline spordiväljak

ASi Lasila Betoon ehitaja Rein Vahtra, temast paremale jäävat jalgpalliplatsil kõrguvat mändi maha ei saeta, see muudab väljaku ainulaadseks.

FOTO: Aarne Mäe

Seni karjamaad meenutanud jalgpalliplatsil kehalise kasvatuse tunde pidanud Põlula kooli õpetajad saavad uuel õppeaastal lapsed päris spordiväljakule viia. Plats jääb avatuks ka kõigile tervisespordihuvilistele.

Vana spordiväljaku asemele rajatav kompleks pole küll nii suur, et seda staadioniks nimetada, aga oma eelkäijast on see igal juhul etem.

Eelmisel platsil jalgpallivärava postide ülesannet täitnud palgid olid niiskuse tõttu läbi mädanenud ja väljaku pinnas ebaühtlane. Tänaseks on töölised hakanud sinna juba muru külvama.

Rohkem tegevust

MTÜ Põlula Haridus- ja Kultuuriselts ja Põlula kooli hoolekogu esimees Raivo Kens ütles, et kui ilmad ei hakka kiusama, saab väljak suve jooksul valmis. Ehitajafirma ASi Lasila Betoon lubaduse järgi on võimalik spordiplats 1. septembril avada.

Idee väljak korda teha tuli Kensi sõnul juba 2005. aastal, 2007. aastal käis põhiline töö projekti kallal, mille MTÜ Põlula Haridus- ja Kultuuriselts esitas sama aasta detsembris põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametile (PRIA) toetuse saamiseks.

Kuna Põlulas spordihoonet ei ole, toimusid kehalise kasvatuse tunnid kooli saalis. Kui ilm vähegi lubas, peeti tunde õues. Võimlemisharjutusi aga lapsed vajaliku atribuutika puudumise tõttu teha ei saanud.

Uus väljak hõlmab endas jalgpalli- ja võrkpalliplatsi, kuulitõukesektori, kaugushüppekasti, jooksuraja ja võimlemislinnaku.

Viimasesse pannakse üles viie meetri kõrgune varbsein, võimlemiskang ja poomid. Võimlemislinnakusse püstitatavad konstruktsioonid - lihtsad, aga vastupidavad jõuharjutuste tegemiste vahendid - on välja töötatud koostöös kehalise kasvatuse õpetajatega. Põlula kooli õpilastel saab olema rohkem võimalusi treenimiseks.

Spordiplatsi hakkavad ümbritsema puidust piirded.

Väljak jääb avatuks nii vallaelanikele, kooliõpilastele kui ka kõigile teistele, kes tahavad oma tervise eest hoolt kanda. Pisistaadioni mõõtmeteks on 170 meetrit pikkust ja 70 meetrit laiust.

Jalgpalliplatsil asuv vana mänd jäetakse oma kohale, mis muudab olustiku omanäoliseks.

ASi Lasila Betoon ehitaja Rein Vahtra ütleb: “Teist sellist spordiplatsi, mille keskel kõrguks mänd, ei ole.”

Põlula spordiplatsil tegutsevad viis meest töödejuhataja Tiit Kase eestvõttel.

Lasila Betoon ehitab ka Vinni vallale staadioni, mis esialgsete plaanide kohaselt peaks valmima 2009. aasta sügiseks.

Plaanid tulevikku suunatud

Raha väljaku olukorra parandamiseks sai MTÜ Põlula Haridus- ja Kultuuriselts PRIA-lt, 10protsendise omaosaluse tasus Rägavere vald.

Järgmisel aastal on plaanis korrastada Põlula laululava, puhastamist vajavad Põlula kooli taga asuvad tiigid. Rägavere valla eelarvest on igal aastal leitud raha mittetulundusühingute tegevuse toetamiseks.

Eelmisel aastal oli toetusteks väljamakstav summa üle 100 000 krooni.

Vallavanem Jüri Landberg ütles, et MTÜde toetamine on vallale oluline, sest nende tegutsemine näitab, et kohalikud inimesed ise tahavad hea seista valla käekäigu eest.

Tagasi üles