Lääne-Virumaa kriisikomisjon lõpetas oma tegevuse

Eile hommikul olid maavanema kabinetis koos kriisikomisjoni liikmed, et saada viimane ülevaade lumetormi tagajärgede likvideerimisest.

Kriisikomisjoni esimehe maavanem Urmas Tamme sõnul oli kriisikomisjoni kogunemine vajalik ja kasulik.

Komisjoni äsjase kogemuse järgi tuleb pikemaajaliste elektrikatkestuste puhul pöörata asulate ja koolide kõrval suuremat tähelepanu ka farmidele. Loomadele hakkab muutuma eluohtlikuks juba kuuetunnine elektrikatkestus. Seepärast on väga oluline, et Eesti Energia jagaks teavet elektrikatkestuse võimalikust pikkusest kohapeal, et inimesed teaksid, mida teha, olgu siis tegu taluniku või pimedas ja külmas korteris elava perega.

Kriisikomisjonil on hea meel, et sai abiks olla ühele talunikule, päästmaks hädatapmisest kogu tema 150pealist piimakarja, kes oli olnud elektrikatkestuse tõttu poolteist päeva lüpsmata.

Edaspidi on selliste olukordade ennetamiseks vaja kriisikomisjonil ülevaadet farmidest ja nende vajadusest generaatorite järele. Selleks on tarvis talunikel määrata üks kontaktisik info kogumiseks ja kriisikomisjonile edastamiseks.

“Meie saame Eesti Energialt andmeid küll elektrita alajaamade ja nende asukoha kohta, kuid ei tea, kes on ühe või teise alajaama taga,” ütles Urmas Tamm.

Kriisikomisjon soovib, et ka omavalitsused moodustaksid operatiivselt töörühmad, kes hakkaksid infot koguma kohapealsete olude ja abi vajaduse kohta ning edastaksid selle komisjonile. Maavanema sõnul tuleb taolisi olukordi ette edaspidigi, infokogumise korraldamise saaksid omavalitsused juba praegu läbi mõelda.

Kriisikomisjoni eriline tänu kuulub Kirde kaitseringkonnale, kes tagas 23. novembri õhtust 25. novembri hommikuni ööpäev läbi tehnikaga varustamise ja inimeste abi. Kaitseväe rasketehnikaga tõmmati kraavist teele tagasi hulk suuri veokeid ja busse.

Samuti tänab komisjon Jeld-Weni juhte, kes aitasid Rakvere linna lumekoristustöödel kahe tõstukiga.

Kriisikomisjon tänab kõiki abilisi üle maakonna.

Põhjalikuma analüüsi lumetormi tagajärgede likvideerimise kohta teeb kriisikomisjon oma korralisel koosolekul täna hommikul. (VT)

Tagasi üles