Arkna küla saab nõuetele vastava veetrassi

FOTO: Toomas Huik.

Rakvere vallavanem Aivar Aruja rääkis, et Arkna küla elanikud saavad hakata kasutama kõigile nõuetele vastavat joogivett sügisel.

200 inimekvivalendile mõeldud veepuhasti on täisautomaatne, kaugjärelevalve all ning inimtöö ja hoolduse vajadus on minimaalne.

Küla veevarustuse ja kanalisatsioonitrassid, veevarustuse pumpla ja reoveepuhasti ning kanalisatsioonipumpla projekteerib Sweco Projekt AS, ehitustööd teeb AS Terrat.

Sweco Projekti keskkonnaosakonna tehnoloogi Mart Taklai sõnul on uue veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemi vajadus tingitud vana süsteemi amortiseerumisest.

Arkna küla veeprojekti projekteerimis- ja ehitustööde kogumaksumuseks on riigihanke aruande järgi 7,14 miljonit krooni.

Veeprojekti rahastatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2009. aasta veemajandusprogrammi reoveekäitluse alamprogrammist.

Tagasi üles
Back