Riskioludes elavaid noori aidatakse suurprojekti toel
Elus paremini toime tulemiseks arendatakse noorte sotsiaalseid oskusi

Noored tegutsemas Sõmeru noortekeskuses. Pildil olevad noored pole projektiga seotud.

FOTO: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Sel nädalal sai alguse Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) suurprojekt „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“, kuhu on kaasatud kõik 15 maakonda 65 piirkonna ja 86 noortekeskusega üle Eesti.
 

Projekt keskendub 7.-26. aastaste riskioludes elavate noorte heaolu ja noorsootöösse kaasatuse suurendamisele ning erinevate tegevuste kaudu sotsiaalsete oskuste arendamisele.

Projekti programmi raames avatakse 69 uut, noorte poolt välja pakutud huviringi, mis arendavad laste ja noorte sotsiaalseid oskuseid. Rakendatakse uusi Norrast Eesti noortekeskuste tarbeks kohandatud huvipõhiseid metoodikaid kuuekümne uue huvigrupi kaasamiseks, 28 erinevas piirkonnas viiakse läbi laagreid ning kümnes piirkonnas üle Eesti luuakse noorte toetamiseks spetsiaalsed haridus- ja sotsiaalprogrammid.

Tähelepanu all on mitteformaalne kogemusõpe ja kontaktnoorsootöö.

Projekti oodatavat mõju ühiskonnas kommenteeris Eesti ANK tegevjuht Heidi Paabort: „Noored on tegevuste tulemusena sotsiaalselt avatumad, oskavad näha seoseid õpitu ja tegeliku elu vahel, on aktiivsemad ja julgemad oma arvamust avaldama ning saavad elus paremini hakkama“.

Lääne-Virumaalt osalevad projektis Haljala noortekeskus, Roela noortemaja, Vaeküla noortekeskus, Sõmeru vald (Sõmeru, Uhtna, Näpi ja Roodevälja noortekeskus) ningVäike-Maarja valla noortekeskus.

Tagasi üles