Noorte riigikaitsjate teadmised kinnistati välilaagris

Välilaagris kinnistasid koolinoored riigikaitsetunnis omandatud teadmisi ja oskusi.

FOTO: Kanal2


8.-10. juunini vältas Rutjal kolmepäevane kaitseliidu Viru maleva korraldatav välilaager kooliõpilastele, kus noored kinnistasid riigikaitsetunnis omandatud teadmisi ja oskusi.Riigikaitselaagrisse Rutjale kogunes 83 õpilast Kadrina, Väike-Maarja, Haljala, Kunda, Loksa, Rakvere, Tapa koolist. Instruktoreid oli kokku 20, kellest enamik olid riigikaitseõpetajad ja kaitseliidu Viru maleva kaitseliitlased. Kaasati ka kaitseväe pioneeripataljoni seersante.

Kolmel päeval tagasid õpilaste toitlustamise katlatoiduga naiskodukaitsjad.

“Õpilastele meeldis väga, kui lugeda nende tagasisidelehti,” ütles kaitseliidu Viru maleva nooreminstruktor veebel Alger Nurk. “Eesmärgiks oli klassitundides omandatud õppeained paremini kinnistada, ja see sai täidetud,” lisas ta.

Kolme päeva jooksul omandasid õpilased teadmisi orienteerumisest, meditsiinist, relvadest ja laskmisest, sõdurioskustest ja riviõppest.

Riigikaitseõpetaja Ants Rikbergi kinnitusel tunnevad õpilased tõsist huvi riigikaitse vastu. “Kui varasematel aastatel mõni õpilane viilis riigikaitselaagrist kõrvale, siis kaks viimast aastat on kõik õpilased, kes riigikaitset õpivad, sellest ka osa võtnud,” rääkis Väike-Maarja gümnaasiumis riigikaitset õpetav kaitseliitlane Ants Rikberg. Rikbergi ütlusel õppisid käesoleval aastal poiste kõrval

Väike-Maarja gümnaasiumis riigikaitset valikainena ka kaks tüdrukut.

Riigikaitseõpetust õpivad enam kui 3000 peamiselt gümnaasiumiosa õpilast rohkem kui 70 Eesti koolis. Kursuse pikkus on kooliti erinev, jäädes tavaliselt vahemikku 35-70 õppetundi, millele lisandub 2-3päevane välilaager. Enamikus koolides õpetatakse riigikaitseõpetust gümnaasiumiosas valikainena.

Riigikaitseõpetus on multidistsiplinaarne õppeaine. Ühelt poolt on tegemist teoreetiliste käsitlustega tänapäevasest julgeoleku- ja kaitsepoliitikast ning kaitsejõudude ülesehitusest, teiselt poolt antakse väga praktiline ülevaade relva- ja riviõppest, topograafiast ja esmaabist ning keskkonnakaitsest kaitsejõududes.

Tagasi üles