Terviseamet kutsub kaevuomanikke osalema joogivee kvaliteedi uuringus

FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja


Tellijale

Terviseameti keskkonnatervise uuringute keskus kavandab Virumaal uuringut “Joogivee kvaliteedi ja terviseohutuse hindamine salvkaevudes ja isiklikes veevärkides”. Esimene uuring on kavas Ida- ja Lääne-Virumaal, sest neis piirkondades on võimalik välja tuua erinevused nitraaditundlike alade, põlevkivitööstuse piirkonna ja kontrollalade joogivee kvaliteedis.

Tingimused kaevudele:

Tagasi üles