Sõmeru volikogu kinnitas uue jäätmeeeskirja

Tellijale

Sõmeru vallavolikogu uuendas viimasel istungil korraldatud jäätmevedu reguleerivat määrust. Peamine muudatus on seotud 1. oktoobril jõustuva jäätmeseadusega, mis võtab kohalikult omavalitsuselt õiguse korraldada jäätmevedu selliselt, et kohalik omavalitsus on jäätmeveo teenuse pakkuja ning elanike vahel teenust koordineeriv ja vahendav isik.

Uus määrus sätestab jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, jäätmeveopiirkonna, äraveo sageduse ja aja ning jäätmeveo teenustasu suuruse ja selle muutmise määramise korra. Määrusega saab lähemalt tutvuda valla kodulehel.

Tagasi üles