Restaureeritakse Väike-Maarja rahvamaja saali

Töid teostaval OÜ Restaure töötajal on parasjagu käsil ornamentidest šabloonide tegemine.

FOTO: Hilje Pakkanen

Väike-Maarja rahvamaja saal saab septembri lõpuks projektiraha toel uue sisekujunduse ja sisu.

Remonditööd algasid kolme nädala eest. Selle käigus vahetatakse välja elektrisüsteemid, saali toolid, lavavalgustus, kardinad, lava eesriided, uue värvi saavad lagi, seinad ja uksed. Avatakse originaalornamendid, et oleks võimalik algupäraste mustrite järgi valmistada trafarette.

Rahvamaja esimese korruse ruumide, sealhulgas ka saali sisekujunduse põhiprojekti tegi ARC Projekt OÜ.

Sisekujundusprojekti koostamisel on olnud olulisemateks töödeks teostatud värviuuringud ja säilinud ajaloolised fotod seltsimaja interjöörist. Saalis ja jalutusruumis taastatakse algupärane juugenddekoor.

Remondi- ja restaureerimistööde käigus on ilmnenud mitmeid huvitavaid asjaolusid. Näiteks tuli välja, et lisaks seina ülemises osas paiknevale bordüürile on veel teinegi trafarettbordüür, mis asub seina alaosas. Kui seni oli saal valdavalt rohekates toonides, siis restaureerimisel tuleb jälgida nõuet säilitada maksimaalselt esialgseid toone ja mustreid, vajadusel teostada lisauuringuid.

“Interjöörist tehtud vanade fotode järgi oli kujunenud arvamus, et saal oli kaunistatud erinevate rohelistes toonides ornamentidega. Restauraatorite poolt teostatud seinasondaažidest selgub aga, et mustrites leidub hoopis punast, pruuni ja halli tooni,” rääkis Väike-Maarja valla ehitusnõunik Kadri Kopso.

Muinsuskaitsenõuded näevad ette säilitada saalis ka 80-ndatel aastatel tehtud kujunduselementide fragmente. Et esialgset väljanägemist saali üldpildis mitte lõhkuda, siis neid saab edaspidi näha rõdul.

Raha projektile “Väike-Maarja seltsimaja saali renoveerimine ja sisustamine” sai MTÜ Väike-Maarja Põllumeeste Selts PRIA külaelu arendamise ja uuendamise meetmest 938 795 krooni. Kogu projekti maksumus on 1 102 715 krooni, millest 163 920 krooni on põllumeeste seltsi enda panus.

Praegu tegutseb põllumeeste seltsi poolt ehitatud majas Väike-Maarja rahvamaja, Väike-Maarja muusikakool ja põllumeeste selts.

Tagasi üles