Väärtustades haridust

Sven Hõbemägi

FOTO: Erakogu

Meie maakonnas on alati tegutsetud selle nimel, et noored saaksid siin hea hariduse, mis aitaks neid edasiõppimisel ja töö leidmisel. Püüame noori aidata parimate valikute tegemisel ja anda neile kodumaakonnast kaasa positiivsed emotsioonid ning kindlustunde, et nad on siia alati tagasi oodatud. Loomulikult sõltub otsus naasta sobiva töö ja hea elukeskkonna olemasolust ja mitmest muust tegurist, kuid mida saaksime omalt poolt veel teha?

Tellijale

Üks võimalus noorte haridust rikastada on konkursid ja olümpiaadid. Oluline on õpilasi ka tunnustada heade õpi- ja konkursitulemuste ning panuse eest kogukonna või maakonna elukeskkonna parendamisse. Nii maakonna kui kogu Eesti edu võti on ju haritud ja aktiivsete kodanike käes.

Heade õpitulemuste saavutamisel on väga oluline roll ka õpetajal, tema oskusel märgata õpilase andeid ja aidata neid arendada. Üheks arendusvormiks ongi valmistumine ainealasteks võistlusteks ja nendest osavõtt. Tähtis osa on ka kodu, kooli ja kogukonna toetusel.

Tagasi üles