Pagulaste ja sõjapõgenike islamistlikust taustast

Ramo Pener.

FOTO: Erakogu

Islami vaatenurgast koosneb maailm kahest paigast: Dar al-Islam ehk islamikoda ja Dar al-Harb ehk sõjakoda. Islamikotta kuulub see osa maailma rahvast, kes on islamiusulised, sõjakotta kuulub aga see hulk elanikkonnast, kes peab sõja kaudu saama islamile allutatud. Islami levitamise sõda nimetatakse pühaks sõjaks ehk džihaadiks. See tähendab araabia keeles pingutust. Džihaadi eesmärk on islami ausse tõstmine, selle praktiline levitamine või islami võimu kindlustamine. (Richard Hartmann)

Tellijale

Prantslane Barreau kirjutab oma 1992. aastal ilmunud raamatus “Mittekibestunud Lunastaja”: “Muhamed oli ainus religioonirajaja, kes oli samal ajal ka vallutaja.” Ideaalne moslem on moslemi arusaamist mööda võimas mees, edukas sõjamees, kes valitseb inimeste üle. “Nagu paljud riigimehed, armastas Muhamed rikkust, naisi ja võimu.”

Koraanis on öeldud, et islam valitseb, teda ennast ei valitseta. Kuna islam kujutab endast Allahi seatud korda, mis peab hõlmama kogu maailma, on iga moslem kohustatud selle eest võitlema, et eesmärk võimalikult varsti saavutataks, ja seda kõigi vahenditega. “Te peate nendega võitlema, või neist saavad moslemid.” (48,16) “Ja tapke neid (juute ja kristlasi), kus te iganes nende otsa satute.” (2,191)

Tagasi üles