Hannes Kont: Julgeolek saab alguse kodanike tahtest oma riiki kaitsta

Hannes Kont.

FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees

Täna Lääne-Virumaal toimunud julgeoleku ja riigikaitse teemalisel seminaril esinenud siseministeeriumi asekantsler Hannes Kont rõhutas, et Eesti julgeolek ja turvalisus saab eelkõige alguse meie elanike tahtest oma lähedasi, kogukonda ja riiki kaitsta.

"Antud seminar on hea näide kogukondlikust algatusest, Virumaa omavalitsuste ja jõustruktuuride koostööst. Me kõik osaleme oma riigi kaitses, aga ka oma sisemise turvatunde loomises. Oleme teinud viimase aasta jooksul märkimisväärse arenguhüppe turvalisema Eesti suunas. Me oleme laiapindselt, koostöös kõikide partneritega viinud läbi õppusi nii strateegilisel ja operatiivtasandil. Samuti oleme korrastamas oluliselt õigusruumi, et anda meie kodanikele, ametkondadele ja otsustajatele selgem ja täpsem õiguslik keskkond. Näiteks võib tuua riigikaitseseaduse jõustumise 1. jaanuarist ja kriisireguleerimise praktikat korraldava hädaolukorra seaduse jõudmise valitsuse ja hilisemalt riigikogu ette," lausus Kont.

Asekantsler Kont lisas, et kohalike omavalitsuste, politseinike, päästjate, kaitseväelaste ja liitlaste koostöö on olnud regulaarne ja sisuline ning tootnud meile olulist väärtust. „Palju on tehtud, kuid palju on veel ära teha. Järgnevatel aastatel pöörame olulist tähelepanu elanikkonna kaitse, elutähtsate teenuste ja varudega seotud küsimustele. Samuti peame tegema arenguhüppe siseturvalisuse pikaajalises planeerimises, et tagada vajalikud vahendid hetkel alarahastatud sisejulgeoleku tagamiseks,’’ rõhutas päästepoliitika asekantsler Hannes Kont.

Lõpetuseks lausus Kont, et riik hoolib oma elanike turvalisusest olenemata, millises Eesti piirkonnas nad ka ei elaks. „Julgustame inimesi aktiivsemalt kaasa lööma kogukonna ettevõtmistes ja andma oma panuse turvalises kodukandi nimel.

"Eesti jaoks on oluline terviklik arenemine, sest võrdselt tugevad olles suudame enda eest kindlalt seista ja ohtude eest kaitsta," sõnas Kont.

Sõmerul toimunud seminaril osalesid regionaalse kriisikomisjoni liikmed, kohalike omavalitsuste, kaitseväe-, politsei-, kaitseliidu-, tervishoiu-  ja pääste regiooni büroode ning osakondade juhid.

Tagasi üles