Kunda jõe saatus pandi vaekausile

Kunda jõgi kipub talvel Lontova silla juures uputama ning inimestel tuleb oma vara säilimise huvides jää lõhkumisega tegeleda.

FOTO: Meelis Meilbaum

“Miks protsessid nii aeglased on?” küsis kundalane Elbe Tull Kunda jõe paisutamisega seotud arutelul ning ütles, et tunneb talve saabudes hirmu järjekordse uputuse ees.

Tellijale

IMG Energy OÜ taotles vee erikasutusluba, et jätkata Kunda jõe paisutamist ja hüdroenergia tootmist, üleeelmisel nädalal tutvustaski Alkranel OÜ keskkonnaameti tellitud keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi.

Selleks on aga vaja välja selgitada, kas paisutustegevusel on mõju Natura alal asuvale Kunda jõele. Kui mõju on ja see on negatiivne, siis kas Natura ala kaitsmiseks on ainuke võimalus paisu eemaldamine või on jõe soodsa seisu saavutamiseks teisi variante.

Tagasi üles