Kommentaar: teedemaks ei tohiks olla autovedajatele karistuseks

Einar Vallbaum

FOTO: Internet

Uuest autoveoseadusest on pikalt juttu olnud. Seaduse ettevalmistamise protsess on mitmesugustel põhjustel vinduma jäänud, üheks neist on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vastavate ametnike kui eestvedajate sõnul soov arvestada autovedajate arvamusega. Praeguseks on ühe seadusmuudatusena otsustatud, et 2018. aastaks rakendatakse enam kui 3,5-tonnise kaaluga veoautodele teekasutusmaks.

Tellijale

Autovedajad peavad seda konkurentsi silmas pidades mõistlikuks, kuna seni on Eesti ja Soome ainsad Euroopa Liidu liikmesmaad, kelle veokite eest tasutakse läbitavates riikides makse ja panustatakse nende taristusse, kuid siin teiste riikide veokite eest sama tegema pole pidanud. Samal ajal on aga Eesti vedajad tasunud Eestis raskeveokimaksu, mis seab siinsed vedajaid ebavõrdsesse konkurentsipositsiooni võrreldes teiste riikide vedajatega, kelle sõidukid Eestit läbivad.

Murekohaks on aga maksudest laekuva tulu suunamine. Autovedajad on seisukohal, et teedemaksust saadav tulu peaks olema kindlasti suunatud sektori arengusse ja teede korrashoiuks. Autovedajate täiendavast maksustamisest ei tohi saada nende karistamine. Vastupidi, tasuks oma panuse eest majandusarengusse ja riigikassa täitmisesse ootavad ettevõtjad ja vedajad stiimuleid, mis aitaks enam kaasa sektori jätkusuutlikule arengule. Maanteede alarahastuse üheks põhjuseks ongi just kütuseaktsiisist saadud tulu suunamine osaliselt teistesse sektoritesse, mitte teede korrashoiuks ega ehitamiseks.

Tagasi üles