Au ainetundjaile

Sven Hõbemägi

FOTO: Erakogu

Taas on üks õppeaasta jõudmas lõpule. Algab väljateenitud suvepuhkus, uut energiat saavad koguda nii õpilased kui ka õpetajad. Kokkuvõtteid tehakse peamiselt aasta lõpus, haridusvallas saame aga neid teha juba kevadel. Aineolümpiaadidel käinud õpilased on saanud kogemusi, mis kindlasti aitavad neid edasistes õpingutes seada selgemaid sihte ja abistada hiljem töökohavalikul.

Tellijale

Nõuab ju ainevõistlustel osalemine täiendavat ajaressurssi nii õpilaselt kui ka tema juhendajalt.

Tuleb olla valmis õppekavavälisteks ülesanneteks, et teadmisi veelgi juurde ammutada. Kindlasti ei jää noored heade tulemuste valguses loorberitele puhkama, vaid jätkavad silmaringi laiendamist ja kogemuste kogumist.

Tagasi üles