Ligi pooled töötukassa tööotsingul osalenutest tööd ei leia

Töötukassa. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Erik Prozes / Postimees

Nelja aasta jooksul on tööotsingut toetavatel teenustel ehk tööotsingu töötoas ja tööklubis osalenud maksimaalselt kuni viiendik kõigist aasta jooksul arvel olnud klientidest, kellest ligi pool ei leidnud aasta jooksul tööd.

Tööotsingut toetavatel teenustel osales aastatel 2012–2015 13–19 protsenti arvel olnud klientidest. Aasta pärast tööotsingut toetaval teenusel osalemist on arvelolek lõppenud ligikaudu 91 protsendil teenusel osalenutest, teatas töötukassa.

Arveloleku lõpetamise põhjuseks on 59 protsendil olnud tööle asumine. Lisaks palgatööle asumisele on tööle rakendumiseks loetud ka ettevõtlusesse suundumist. Sagedasemad põhjused on veel 15 protsendil inimese sooviavalduse alusel arveloleku lõpetamine ning 14 protsendil aktiivsusnõuete mittetäitmine.

Nendest, kelle arvelolek on pärast teenusel osalemist lõppenud, on aasta jooksul töötukassasse töötuna arvele võtmiseks tagasi pöördunud ligikaudu veerand.

Tööotsingu töötoa eesmärk on töö otsimiseks ja tööle kandideerimiseks vajalike teadmiste ja oskuste andmine osalejaid kaasavas vormis. Töötuba on mõeldud klientidele, kellel pole varasemat tööotsingute kogemust, kes ei oska iseseisvalt koostada nõutavaid kandideerimisdokumente või vajavad nõu nende tänapäevastamisel.

Töötoast saavad abi ka need inimesed, kes vajavad tööle kandideerimiseks toetust ja motiveerimist või soovivad infot töötamisvõimaluste ning elu- ja töötingimuste kohta teistes Euroopa riikides.

Tööklubi eesmärk on valmistada osalejat ette töö otsimiseks ja tööeluks, anda ülevaade tööturu olukorrast ja töövõimalustest juhendatud klubilise tegevuse vormis. Tööklubis osalemine võimaldab jagada kogemusi ning saada tuge samas olukorras olijatelt ja juhendajalt. Tööklubis võivad osaleda kõik inimesed, kelle tööle saamine eeldab tööotsimiseks vajalike teadmiste ja oskuste arendamist, tööotsingute juhendamist ning tööeluks ettevalmistamist.

Tagasi üles