Kohus asub menetlema kaebust tulevase Rakvere riigigümnaasiumi asupaiga kohta

Rakvere gümnaasiumi õpilased tegid oma koolimajale grupikallistuse, et näidata hoolimist ja loota, et võetakse kuulda nende soovi rajada riigigümnaasium just sellesse hoonesse.

FOTO: Marianne Loorents

Kohus võttis menetlusse Rakvere ekslinnapea Andres Jaadla määruskaebuse Rakvere riigigümnaasiumi asupaiga kohta ja kohustas linnavolikogu kohtule vastama. 

8. augustil esitas Andres Jaadla määruskaebuse halduskohtu 24. juuli kohtumääruse peale, millega oli tagastatud tema kaebus selle kohta, et linnavolikogu jättis käsitlemata vaide, mille Jaadla oli volikogule esitanud. 

Kohus vaatas Jaadla määruskaebuse 9. augustil läbi ja tegi otsuse võtta asi menetlusse. Kohus otsustas saata Jaadla kaebuse materjalid tagasi Rakvere linnavolikogule ning kohustas volikogu Tartu halduskohtule kirjalikult vastama. 

Jaadla sõnul on see sõnum, et volikogu peab asjaga sisuliselt tegelema ja kohtule vastama.

„Minu selge ja kindel arvamus on olnud –  tänane volikogu otsus riigigümnaasiumi asukohast on vormistatud kiirustades ja ei vasta seaduses esitatud nõuetele. Selle asemel et vaie rahulikult ja konstruktiivselt läbi arutada ning öelda, jah, tegime kiirustades vea, otsus on puudulik ning ei vasta seaduse nõuetele, arutame asjad veel kord läbi ning teeme kõiki huvigruppe arvestava läbikaalutud otsuse, ​valis volikogu asjaga juriidiliselt läbi suve venitamise. Esmalt võeti volikogu poolt üks kuu lisaaega, et vaiet täiendavat uurida, ning seejärel oodati veel üks kuu ning tagastati seejärel läbi vaatamata. See ei ole konstruktiivne suhtumine, vaid tahtlik venitamistaktika, mille jooksul on meediale esitatud erinevaid asjasse mitte puutuvaid kommentaare, juhtides kõrvale tähelepanu otsuse seadusele mittevastavusest," rääkis Jaadla.

„Tehtud kohtumäärus on oluline samm korrektse ning mõistlikult ja kaalutletult tehtud otsuse suunas riigigümnaasiumi asukoha küsimuses,“ lisas Jaadla.

Maikuus sündis kodanikualgatuslik toetusgrupp Riigigümnaasium Gümnaasiumisse, mis tegutseb eesmärgiga selgitada, et Rakvere linnale on pikas plaanis parim lahendus määrata ​riigigümnaasiumi asukohaks Rakvere gümnaasiumi kinnistu. Toetusgrupp on kogunud seisukoha toetuseks juba üle 400 inimese allkirja. 

Allkirju saab anda ka lehel petitsioon.ee. "Riigigümnaasiumi Rakvere Gümnaasiumi kinnistule rajamine on ajalooline võimalus väärindada unikaalne, suure haridus- ja arhitektuuriloolise tähtsusega ehitis ning ühendada üle 100 aasta pikkused hariduse andmise traditsioonid uue ja kaasaegse õpikeskkonnaga," seisab petitsioon.ee lehel.

Toetusgrupi liige Marti Kuusik väljendas heameelt, et kohus on leidnud, et Jaadla tõstatatud küsimused tuleb linnal lahendada sisuliselt. "Vaidlus on normaalne demokraatlik protsess ja loodame, et tänu seetõttu pikenenud aruteluperioodile saavad vajalikku tähelepanu ka need argumendid, mis toetavad riigigümnaasiumi rajamist just unikaalse Rakvere gümnaasiumi ajaloolise hoone baasil. On ju viimane täielik pärl Eesti kooliarhitektuuris ja haridusloos, tähendusrikas, rikkaliku väärika ajalooga koht, mis on sellisena parim gümnasistide identiteediloomeks," lisas Kuusik.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles