Pomerants: riiklike registrite andmed peavad olema täpsed

Marko Pomerants.

FOTO: Sander Ilvest/Postimees

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants rõhutas teisipäeval komisjonis peetud arutelul, et riiklikes registrites sisalduvad andmed peavad olema täpsed.

Pomerantsi hinnangul on tähtis, et riiklike registrite sisu oleks vastavuses seadusandja poolt sätestatuga ja et infotehnoloogiaettevõtjad realiseeriksid selle tahte, mitte ei tegutseks nii, nagu neile lihtsam tundub, edastas riigikogu pressiesindaja. "Andmete õigsus on eriti oluline siis, kui tegemist on internetis kõigile kättesaadava registriga," ütles Pomerants.

Põhiseaduskomisjoni liikmed arutasid teisipäevasel istungil koos õiguskantsler Ülle Madisega õiguskantsleri möödunud aasta tööülevaadet, milles õiguskantsler juhtis muu hulgas tähelepanu riigikogule üle antud aastaülevaates.

Madise kinnitas, et rahvastikuregistris on palju valeandmeid ja meenutas põhjuseid, miks valeandmeid esitatakse. Näiteks elukohaandmete ebaõigsus on tekitanud inimestele probleeme, mille lahendamisega on ka õiguskantsler pidanud tegelema. Pikka aega olid valed ka erakonna liikmete kohta käivad andmed, kuid need on suuremalt jaolt möödunud aastal parandatud.

Põhiseaduskomisjoni liige Jüri Adams juhtis tähelepanu sellele, et registrite andmete õigsus on olnud teema, millega Eesti riik ei ole tegelenud registrite loomise algusest peale. "Kui välja arvata kinnistusraamat, siis on katsed panna andmete kvaliteedi eest mõni amet või ametnik vastutama 25 aasta jooksul läbi kukkunud. Eriti skandaalne on rahvastikuregistri olukord, kus hinnanguliselt on kuni veerand kannetest tegelikkusele mittevastavad," ütles Adams pressiteate vahendusel.

Madise hinnangul on tõsiseid probleeme ka karistusregistri andmete õigsusega.

Õiguskantsler arutles põhiseaduskomisjoni liikmetega põhiseaduse ja põhiõiguste rikkumiste üle, et teha reaalseid järeldusi ilmnenud probleemidest. Pikemalt peatuti komisjonis ka haldusreformi ja kohalike omavalitsuste osutatavate teenuste kättesaadavuse teemal.

Õiguskantsleri aastaülevaade tutvustab õiguskantsleri tööd põhiõiguste ja -vabaduste kaitsel ning põhiseaduslikkuse järelevalve osas. Õiguskantsler esineb suulise ettekandega aastaülevaatest riigikogu ees 19. septembril.

Tagasi üles