Valimised Rakvere linnas

Rakvere keskväljaku purskkaev.

FOTO: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Reformierakond

Reformierakond

FOTO: logo

Reformierakonna Rakvere piirkond näeb neljaks aastaks ette Rakvere kujundamist selliselt, et siinsetel elanikel oleks hea elukeskkond, elav linnasüda rahva kogunemiskohana ning linnajuhtimine ettevõtlikkust innustav ja elanike soovidega arvestav.

Üks oluline sammas reformierakonna Rakvere programmis on Keskväljaku atraktiivseks muutmine linna külalistele. Ilus linn algab kaunist ja läbimõeldud keskväljakust, seepärast ehitame Rakvere Keskväljakule koostöös erasektoriga kultuuri- ja vabaajakeskuse.

Meie suur eesmärk on tugevad ja terved lapsed, hoitud eakad ning kasvav elanikkond. Investeerime nelja aasta jooksul Rakvere lastesse ja eakatesse vähemalt miljon eurot. Soovime tagada tasuta toidu kõikidele Rakvere linna lasteaialastele ja võimaldame sünnitoetuse tõusu vähemalt aasta Rakveres elanud inimeste puhul 400 euroni. Ehitame Rakvere kesklinna tänapäevase ja mugava perearstikeskuse, toetame maakonnakeskuses toimiva tugiisikusüsteemi loomist ja koostöös kolmanda sektoriga eakatele ja dementsetele päevahoiu loomist. Tagame igal aastal ravimite ostu toetuse eakatele alates 70. eluaastat 30 euro ulatuses.

Toetame ka ettevõtluskeskkonda ja panustame linnamajanduse arengusse. Järgmisel neljal aastal kavandame ehitada kergliiklusteed Vaala ja Põhjakeskuse suunal ning kõnniteed Lennuki, Tartu, Karja, Õie ja Narva tänavale. Plaanime tegeleda senisest aktiivsemalt turismipotentsiaali realiseerimise ning tööstusparkide arendamisega.

Reformierakonna Rakvere linnapeakandidaat on praegune Lääne-Viru maavanem Marko Torm, kes on Rakvere patrioot. See on linn, mida ta armastab ja mille heaks soovib panustada oma aja, teadmised ja kogemused. Marko Tormil on riigiteaduste magistri kraad, ta on end täiendanud sotsiaaltöö magistriõppes ja mitmes Põhjamaade riigiasutuses, sealhulgas Islandi ja Taani riigikontrollis ja Helsingi linnavalitsuses. Marko Torm on olnud Rakvere linna sisekontrolör, abilinnapea, volikogu esimees ja viimased kolm aastat Lääne-Viru maavanem. Lääne-Viru maavanemana toob ta Rakvere linna juhtimisse vajaliku energia, laiema nägemuse linna ja maakonna arengust ning selge arusaama ellukutsutavatest arendustest.

EKRE

EKRE

FOTO: logo

Keeldume kvoodipagulaste paigutamisest omavalitsuse elupindadele. Terrorism ei tohi jõuda Eestisse, ka mitte kahekümne aasta pärast. Meie kvoot on 0! Me ei luba suruda koolidesse ning lasteaedadesse sooneutraalsust, homo- ja pagulaspropagandat või muid äärmusideoloogiaid. Rakveres igaaastaseks plaanitav LGTB+ filmifestival, millega Rakverele homopealinna mainet külge kleebitakse, meilt raha ei saa!

Riigigümnaasium peab tulema kaunisse eestiaegsesse Alar Kotli projekteeritud Rakvere gümnaasiumi majja. Uue hoonekasti rajamine praeguse gümnaasiumi esisele ringteele sulgeks kaunid vaated, raiskaks raha ning lõhuks kooli väärikad traditsioonid.

Muudame Keskväljaku hubaseks linnakeskuseks. Ehitame valmis kontserdilava ning tänavatoidu, kohvikute ja müügipunktide galerii ning talveks uisuväljaku.

Kaasame elanikke linna juhtimisse, sealhulgas kaasava eelarve ja IT-platvormi – kaasamisveebi kaudu. Ei tohi korduda linna mainet kahjustavad Targa Maja laadsed skeemid, mille tõttu nõudis EAS miljonite eurode suuruseid tagasimakseid.

Reformikate plaan ehitada Keskväljakule ärikeskus, millest vaid osa oleks mõeldud kultuurile, rikuks ühe valimisperioodi jooksul juba teise linna ajaloolise väljaku ning poleks majanduslikult mõttekas. Meie eelistame valmis ehitada Pärdi kultuurikeskuse, millest saab üks Rakvere sümboleid.

Kord majja! Aitab libedatest tänavatest, koristamata lumest, joodikute teemapargist bussijaama ümbruses ning parkimisanarhiast – paneme linna järelevalveosakonna paremini tööle.

Toetame küttekollete renoveerimist pensionäridele, lasterikastele peredele ja vähekindlustatutele. Tõstame laste sünnitoetuse 1000 euroni ja ranitsatoetuse 500 euroni. Kehtestame lasterikastele peredele eluasemeremondi toetuse. Tõstame au sisse isamaalise kasvatuse.

Teeme tihedat koostööd Kaitseliidu, vabatahtlike päästjate ja abipolitseinikega. Linnapeakandidaat Anti Poolamets on juristi ja ajaloolase haridusega, õpetanud aastaid sisekaitseakadeemias politseinikke, päästjaid, haldus-, maksundus- ja vanglaametnikke.

Valimisliit Rakvere Heaks

Valimisliit Rakvere Heaks.

FOTO: logo

Oleme Rakveres ainuke valimisliit, mis pakub selget alternatiivi parteidele ja on seadnud eesmärgiks need valimised võita. Valimisliit Rakvere Heaks on laiapõhjaline kogukondlik ühendus, mis on koondanud need kohalikud inimesed, kes tunnevad huvi Rakvere linna kestva arengu vastu ja on valmis ka ise oma kodulinna heaks panustama.

Valimisliidu kandvaks ideeks on see, et kõik Rakvere linna kogukondlikud otsused tehtaks võimalikult palju kohalikest inimestest lähtuvalt.

Meil on linna tugevaim linnapeakandidaat Andres Jaadla, kes on end tõestanud Rakvere linnapeana ligi kümme aastat. Tal on visioon ja kogemus Rakvere linna arendamiseks ja ta on oma tegudega tõestanud, et suudab ettevõetu ka ellu viia. Andres Jaadla on linlastele kindel valik.

Meil on sisuline ja tugev programm Rakvere arenguks, mis pidevalt täieneb. Meie hoolime Rakvere linna arengust ja sellest, et siin oleks hea elada nii noorel kui ka vanal. Ehitame Pauluse kirikust mitmesuguste võimalustega kontserdimaja ja kultuurikeskuse linna kultuuriseltsidele koos tänapäevase kunstigaleriiga.

Toome ehtsa jõulukuuse Keskväljakule, pakkudes sellega linlastele jõulude ajal rõõmsat traditsioonilist pühadeaega. Seome ehtsa kuusepuu ja moodsa väljaku ühtseks maailmatasemel kunstiliseks lahenduseks. Toome jõuluturu Keskväljakule.

Tolereerime kõikide inimeste õigust iseolemisele, aga me ei soovi, et Rakvere kujuneks LGBT ja geiliikumise propagandakeskuseks. Me ei soovi Rakverele Eesti geipealinna kuulsust.

Ehitame linna koerte jalutus- ja treeninguväljakud. Rajame loomadele nüüdisaegsete tingimustega varjupaiga. Toetame igati korteriühistute arengut linnas.

Tasemel hariduse, areneva ettevõtluse, vilka kultuurielu, eakatele tegus ja noortele põnev, samas üksteisest hooliv linn on iga inimese unistuste kodulinn.

Just sellist linna saame vaid meie, linnakodanikud, luua üheskoos, ja seda linnas, kus üksteist kuulatakse ja märgatakse ning üksteisega arvestatakse.

Keskerakond

Keskerakond

FOTO: logo

Keskerakonna linnapeakandidaat on Triin Varek, kes töötab meditsiinitarvikuid müüva ettevõtte juhina. Tal on suured kogemused mittetulundusühingutes tegutsemises ning ülevaade omavalitsuste tegutsemispõhimõtetest SA Lääne-Viru Arenduskeskuses töötamise ajast. Varek on lõpetanud Rakvere gümnaasiumi, omandanud bakalaureusekraadi rahvusvahelises ärijuhtimises ja magistrikraadi sotsiaaltöös.

Keskerakond peab oluliseks linna elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamist ning elavdamist, linnaplaneeringu viimist uudsele tasemele, läbipaistvat ja kaasavat linnajuhtimist ning kogukonna ühendamist.

Tähtis on toetada sotsiaalselt nõrgemaid ja toetust vajavaid gruppe: vähekindlustatuid, puuetega inimesi ning nende hooldajaid, suurperesid, aga ka vähemusrahvuseid. Soovime ühtlustada Rakvere linnas pakutava hariduse nii, et see oleks Virumaal konkurentsitult parim.

Loome turvalised võimalused jalgratastega liiklemiseks kõigile ning ühendame jalgrattateed linna ümbritsevate kergliiklusteedega. Toetame linna ühinemist riikliku munitsipaalkorterite loomise programmiga, et noored spetsialistid valiksid elukohaks Rakvere. Tõstame sünnitoetuse 500 ja ranitsatoetuse 100 euroni. Maksame pensionäridele 30 eurot ravimitoetust aastas ja raske või sügava puudega inimese hooldaja palgatoetust 50 eurot kuus.

Tagame vähemalt tasuta hommikusöögi linna lasteaedades ja jätkame tasuta koolitoidu toetamist koostöös riigiga. Toetame Arvo Pärdi nimelise kontserdimaja rajamist, linnagalerii loomist, Rakvere tervisekeskuse ehitamist. Seisame Rakvere haigla püsimise ja tasuta linnatranspordi eest ning toetame rohelist mõtteviisi linna arengus.

Toetame koostööd seltsingute ja ühingutega. Hoiame korras linna haldusalas olevad rajatised, korrastame praeguseid ning loome uusi mänguväljakuid lastele. Ehitame koerte jalutamisväljaku. Täiendame Palermo välispordiväljakut ning loome uusi, sealhulgas välispordiväljaku puuetega inimestele.

Soovime, et Rakvere oleks atraktiivne ettevõtjatele ja kõigil inimestel oleks Rakveres hea elada.

 

Sotsiaal­demokraadid

Sotsiaaldemokraadid.

FOTO: logo

Meie kõigi Rakveres tunnevad ennast võrdselt hästi noored ja vanad, mehed ja naised, autojuhid ja jalakäijad, ettevõtjad ja töötajad. Lapsed on hoitud ja õpilased õpetatud parimal moel.

Oleme välja selgitanud kultuuritegijate vajadused, ehitame Pauluse kirikust Arvo Pärdi kontserdimaja koos harjutussaalidega muusika- ja tantsukollektiividele. Lisaks rajame praegusesse rahvamajja nüüdisaegse harrastusteatrite keskuse, kattes sellega nii tänased kui ka võimalikud tulevased vajadused. Renoveerime vallimäe laululava atraktiivseks väliürituste paigaks, arendades välja tervikliku keskkonna koos parklate ja teede võrgustikuga.

Jätkame vähekindlustatud perede lastele tasuta lasteaiatoidu pakkumist.

Samuti peame oluliseks hariduse head kvaliteeti, makstes õpetajatele ja spetsialistidele motiveerivat palka.

Peame vajalikuks luua töötavate vanemate lastele õhtu- ja ööhoiukohad.

Rakvere üks suurimaid väljakutseid on hea põhiharidus. Rajame koolidele ühise tehnoloogiamaja tänapäevaste õppeköökide, käsitöö-, metalli- ja puidutööklassidega ning iga kooli juurde õuesõppeklassi. Pakume erivajadustega lastele kvaliteetset õpikeskkonda. Panustame noorte vaba aja sisustamisse, mitmekesistades projektide toetusvõimalusi.

Toetame eakate elukestvat õpet ja liikumisharrastusi. Tagame pensionäridele tasuta bussisõidu.

Suhtume linna rahakotti vastutustundlikult ja jätkusuutlikkust silmas pidades. Jätkame linnatänavate korrapärast parendamist ja hooldamist. Arendame välja kergliiklusteede võrgu.

Rajame Seminari tänavale roheala mänguväljakute ja parkimisvõimalustega ning Piiri tänavale lemmikloomade jalutus- ja treeninguväljaku.

Meie nimekirja veab linnapeakandidaat Kairit Pihlak, kes on abilinnapeana järjekindlalt korrastanud lasteaia- ja lastehoiusüsteemi, tagades igale lapsele koha. Välja on arendatud psühholoogide ja teiste tugispetsialistide struktuur, toetamaks laste haridusteed. Koostöös harrastajatega on rajamisel nüüdisaegne kultuurikeskus.

Nelja aastaga on laotud tugev vundament, millele rajada inspireeriv ja avatud meie kõigi Rakvere.

IRL

IRL

FOTO: logo

Terve Rakvere tähendab terveid ja rõõmsaid inimesi, kes oskavad hinnata aktiivset eluviisi ning linnaruumi, mille seovad tervikuks korras teed ja tänavad.

Ehitame kesklinna perearstikeskuse ning töötame selle nimel, et leiduks piisavalt arste ja õdesid, kelle poole selles uues hoones pöörduda saaks. Toetame Rakvere haigla jätkamist iseseisva raviasutusena, kus doktorite arv kasvab, mitte ei kahane.

Samas peab tervise nimel ka ise pingutama. Eesmärk ei peaks olema ruumide kasutamisest laekuva rendiraha suurus, vaid täis spordisaalid. Panustame värskes õhus sportimisvõimaluste parandamisse.

Lõppeval neliaastakul oleme eriti tähtsaks pidanud teedeehitust ja meie kodutänavate tolmuvabaks muutmist, panustades selleks varasemast kordades rohkem raha. Meie järgmine suur eesmärk on luua kõigi linnaosade põhitänavatele selline liiklusolukord, mis võimaldaks turvaliselt jalutada, lapsekäru lükata või rattaga sõita. Ehitame valmis kergliiklusteed kõigil Rakverest väljuvatel suundadel.

Rakverel on tulevikku, kui suudame arendada linna Virumaa hariduskeskusena, kus on tasemel riigigümnaasiumile lisaks kodulähedast õpet võimaldavad ameti- ja kõrgkool. Linna lasteaedade ning huvikoolide pedagoogide ja treenerite palganumber peab juba lähiaastatel ületama 1000 piiri.

Pidev õppimise ja enesetäiustamise soov on eelduseks, et ambitsioonikad inimesed arendaksid ettevõtlust, looksid uusi infotehnoloogilisi lahendusi ning töökohti siinsamas, kaasates seeläbi ka rahvusvahelisi partnereid ja välisinvestoreid.

Targas Rakveres oskab ja tahab iga linlane märgata probleeme ning hädasolijaid. Vaja on vaid teada, kuidas infot edastada, ning linnapoolne abiosutaja peab olema maksimaalselt professionaalne. Uue perearstikeskuse valmimisel vabanevad ruumid sotsiaalabikeskuses võimaldavad paljutki teha veelgi kvaliteetsemalt.

Hoolitseda tuleb ka selle eest, et meie spordisõbrad saaksid taas kaasa elada Eesti pallimänguliigade tipptasemel mängudele.

Vallimäele on vaja rajada korralik kontserdipaik, kuhu meelsasti saabuksid kõik olulisemad suvetuuritajad. Ja mis kõige tähtsam: Arvo Pärt ja Pauluse kirikusse kavandatud temanimeline kontserdimaja.

IRL-i Rakvere linnapeakandidaat on Mihkel Juhkami. Sündinud 1963. aastal Rakveres. Õppinud Tartu ülikoolis õigusteadust ning Eesti diplomaatide koolis diplomaatiat ja rahvusvahelisi suhteid.

    Tagasi üles