Noortevaldkonna tunnustuskonkursile esitati 146 kandidaati

Noored. Pilt on illustreeriv.

FOTO: Erakogu

Noortevaldkonna tunnustuskonkursile esitati tänavu 146 kandidaati, kelle hulgast valitakse välja parimad kaheteistkümnes kategoorias. Konkurss on aastatega populaarsust kogunud, kokku laekus seekord ligi 250 tunnustamisettepanekut.

Haridus- ja teadusministeeriumi noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi sõnul on noortevaldkonna tegijate tunnustuskonkursi eesmärk tõsta esile noorsootöösse panustanud ja valdkonda arendanud inimesi ja organisatsioone ning väärtustada ühiskonnas noorsootöötajate, noorsootööasutuste ning organisatsioonide rolli noorte arengu toetajana.

"Noortevaldkonnale ühiskonnas pööratav tähelepanu ja tunnustus on küll kasvamas, kuid palju tööd on veel ees,“ ütles Ojakivi.

Eesti noorsootöö keskuse direktor Edgar Schlümmer märkis, et noorsootöö loob tingimused noore inimese mitmekülgseks arenguks ja seetõttu on noorsootöötaja roll noore elus vähemalt sama suur kui õpetajal.

"Noorsootööd tuleb hinnata ja väärtustada, sest selles osalemisse investeerivad noored oma kõige väärtuslikuma vara – aja," ütles Schlümmer. "Seda investeeringut aitavad suunata noorsootöötajad, olgu siis noortekeskuses, huviringis või -koolis, malevas või mujal, kes omakorda on tihedas koostöös kohaliku omavalitsuse ja riigiga."

Tänavune tunnustuskonkurss on järjekorras kaheteistkümnes ja see soodustas kogukondades omavahelist koostööd, sest tunnustuskomisjon võtab hindamisele ainult need kandidaadid, keda on esitatud vähemalt kahel korral.

Nagu mullugi, esitati kõige rohkem kandidaate aasta noorsootöötaja kategoorias, kus nominente on 29.

Palju kandidaate esitati veel pikaajalise noortevaldkonda panustamise kategoorias ning aasta osaluskogu ja õpilasesinduse kategoorias, vastavalt 23 ja 15.

Kandidaate, keda on esitatud vähemalt kahel korral, hindab valdkonna ekspertidest ja noorte esindajatest koosnev tunnustuskomisjon, kes teeb haridus- ja teadusministrile tunnustamiseks ettepanekud. Laureaadid kuulutatakse pidulikult välja järgmise aasta jaanuaris.

Tunnustusauhinnad antakse välja 12 kategoorias: aasta noorsootöötaja, aasta huvikool, aasta noortekeskus, aasta noorteühing või -organisatsioon, aasta osaluskogu ja õpilasesindus, aasta noortemalev, aasta noortelaager, aasta kohalik omavalitsus, aasta noorsootööühing, aasta toetaja noorsootöös, aasta tegu noorsootöös, pikaajaline panus noortevaldkonda.

Noortevaldkonna tegijate tunnustamist korraldab Eesti noorsootöö keskus koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga.

Tagasi üles