iDeal kampaania

Tartumaa firma tõstab Laekvere piirkonnas vee hinda

Vinni valla Laekvere ühisveevärgi ja kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas osutab alates tuleva aasta 1. jaanuarist teenust Emajõe Veevärk AS. Piirkonda kuuluvad Paasvere, Venevere, Rahkla, Moora ja Muuga küla ning Laekvere alevik.

Tellijale

Vinni vallaga liitunud Laekvere valla majandusosakonna juhataja Andrus Läll selgitas, et omavalitsus on alates 2011. aastast renoveerinud suures mahus ühisveevärgi ja kanalisatsiooni taristut, kasutades selleks keskkonnainvesteeringute keskusest saadud toetusi. Vallavolikogu otsustas, et Laekvere piirkonna suhteliselt väikese vee-ja kanalisatsiooniteenuste müügimahu juures ei ole otstarbekas vallale kuuluvat veeettevõtet luua, sest see ei majanda ennast ära. Seepärast kuulutati välja hange, millele laekus kaks pakkumist. Soodsama pakkumuse tegi Emajõe Veevärk AS. Vald andis äriühingule veemajandusega seotud taristu rendile kuni 2022. aasta lõpuni.

Lälli sõnul tuleb kindlasti operaatori vahetumisel ette väiksemaid viperusi ja möödarääkimisi, kuid seoses Emajõe Veevärk AS-i pikaajalise kompetentsi olemasoluga läheb osutatav teenus tulevikus paremaks.

Tagasi üles