Ehkki haldusreformi tulemusel väheneb tuleval aastal kohalike omavalitsuste (KOV) arv ning uued omavalitsused on usutavasti võimekamad seadusest tulenevate ülesannete täitmisel, ei ole omavalitsustel lähiaastatel kuskilt võtta üle 800 miljoni euro, mida nende hinnangul oleks vaja prioriteetsete hoonete seisukorra parandamiseks. Seda on üle 2,4 korra rohkem, kui viimase kümne aasta jooksul toetusi eraldatud.