Vallavolinike hüvitis kui motiveeriv präänik

FOTO: Marko Saarm/Sakala

Raha. Foto on illustratiivne.

Kui osa omavalitsusi maksab volikogu liikmetele kindla suurusega hüvitist kuus, siis teistes sõltub tasustamine sellest, kas vallavolinik ka reaalselt istungile jõuab.

Kadrina vallas aga ei maksta volikogu liikmetele ega volikogu aseesimehele üldse tasu. Lähtutakse põhimõttest, et tegemist on ühiskondliku rolliga. Kadrina volikogu esimees Madis Viise ütles, et hüvitist 117 eurot ja 50 senti saavad küll komisjonide esimehed koosoleku korraldamise ja protokollimise eest, kuid seda ainult siis, kui koosolek toimub.

Tapa vallavolikogu arutas viimatisel istungil volikogu esimehele, aseesimehele, komisjonide esimeestele ning volikogu liikmetele tasu maksmise korda, mida küll veel vastu ei võetud. Eelnõu järgi oleks volikogu aseesimehe püsiv kuutasu 500 eurot  ehk pool volikogu esimehe hüvitisest. Volikogu komisjonide esimehed hakkaksid kava kohaselt saama volikogu töös osalemise eest 100 eurot kuus ning komisjoni esimeestele makstaks 200 eurot ja aseesimeestele 150 eurot kuus. Tapa vallavolikogu esimees Toomas Uudeberg ütles, et summad ja ka nende maksmise kord vajavad veel arutamist. Siiani on vallavolinike tasustamise põhimõtted ühinenud Tapa ja Tamsalu vallas olnud erinevad. Tamsalu vallas sai kindlaks määratud hüvitist üksnes volikogu esimees, ülejäänud volikogu liikmed, sealhulgas aseesimees ja komisjonide esimehed, said tasu reaalselt tehtud töö eest tunnihinde alusel. Tapa vallavolikogus oli tasustamise aluseks kindel kuutasu.

Vinni vallas makstakse volikogu aseesimehele 50 protsenti esimehe tasust, aga ainult juhul ja selle aja eest, kui ta asendab volikogu esimeest. Volikogu liikmete hüvitis on 50 eurot ühe volikogu istungi kohta, juhul kui vallavolinik osaleb istungil. Komisjoni liige, olenemata sellest, kas ta on vallavolinik või mitte, saab koosoleku kohta tasu 50 ja komisjoni esimees 100 eurot.

Vihula vallavolinikud saavad kindlat hüvitist 60 eurot kuus ning sellest pool on mõeldud volikogu liikme ja pool komisjoni liikme tasuna. Vihula vallavolikogu esimees Vello Väinsalu sõnas, et sümboolne hüvitis on vajalik selleks, et inimesed ei peaks ühiskondliku rolli täitmisele peale maksma, näiteks tekivad sõidukulud. 

Tagasi üles