Volikogu esimeeste tasud erinevad kordi

FOTO: Meelis Meilbaum

Mihkel Juhkamil on linnavolikogu esimehena palju tööd Rakvere esindamisel nagu ka linnapeana eelmisel valimisperioodil.

Kui Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami saab palka sama palju kui linnapea ehk 3345 eurot kuus, siis Haljala vallavolikogu esimehe Vello Väinsalu hüvitis on 60 eurot kuus nagu volikogu lihtliikmeilgi.

Volikogu esimeeste tasud on omavalitsuseti väga erinevad, samas ka ülesanded. Lääne-Virumaal on kolm palgalist volikogu esimeest: lisaks Rakvere linnavolikogu esimehele Mihkel Juhkamile Viru-Nigula vallavolikogu esimees Riho Kutsar ja Kadrina vallavolikogu juht Madis Viise.

Riho Kutsari töötasu suuruseks on valitsuse kehtestatud neljakordne kuu töötasu alammäär. Tänavu aasta algusest on töötasu alammäär 500 eurot, seega Kutsari palgaks 2000 eurot.

Madis Viise töötasu on 1000 eurot kuus, mis moodustab poole vallavanema palgast.

Ma arvan, et mõne komisjoni juhi töö on sama vastutusrikas kui minu oma.
Vello Väinsalu, Haljala vallavolikogu esimees

Rakvere linnavolikogu esimehe Mihkel Juhkami sõnul on põhimõte, et volikogu esimees saab linnapeaga võrdset tasu, kehtinud Rakvere linnas juba pikka aega.

“Avaliku teenistuse seaduse mõttes on väga suur vahe – need, kes saavad palka, ei tohi töötada ühelgi teisel ametikohal, kes hüvitist, võivad, ja enamik maakonna volikogu esimeestest töötab põhikohaga mujal,” ütles Mihkel Juhkami.

Juhkami sõnul ei ole ka volikogu esimeeste roll igal pool ühesugune. Ta tõi näite, et Rakveres on linna juhtimisega seotud küsimused ning esindus­ülesanded suuresti linnapea ja volikogu esimehe vahel ära jagatud. Kui paljudes valdades-linnades valmistab enamiku volikogu eelnõudest ette valla- või linnavalitsus, siis Rakveres teevad seda peamiselt linnavolikogu esimees ja -volikogu kantselei. Ülejäänud volikogu esimehed saavad hüvitist ja täidavad volikogu juhi ülesandeid üldjuhul palgatöö kõrvalt. Vinni vallavolikogu esimees Meelis Maine saab hüvitist 1000 ja Rakvere vallavolikogu juht Peep Vassiljev 700 eurot, Haljala vallavolikogu esimees Vello Väinsalu aga vaid 60 eurot kuus. Sama palju saavad ka aseesimees ning ülejäänud vallavolinikud.

“Otsustasime, et kõigi volikogu liikmete hüvitis on ühesugune,” ütles Väinsalu. Väinsalu sõnas, et mitte ainult tema ei pea panustama volikogu töösse ning valla elu edendamisse, vaid kõik liikmed. “Ma arvan, et mõne komisjoni juhi töö on sama vastutusrikas kui minu oma,” ütles Väinsalu ja lisas, et ta ei tee volikogu esimehe tööd hommikust õhtuni, vaid vastavalt vajadusele. “See on ühiskondlik roll,” märkis Väinsalu.

Tapa vallavolikogu ei ole pärast valimisi ega ühinemist Tamsalu vallaga volikogu esimehele veel hüvitist kehtestanud, kuid eelnõu järgi, mis oli viimatisel volikogu istungil arutusel, on volikogu esimehe Toomas Uudebergi hüvitiseks kavandatud 1000 eurot kuus. Volikogu kä­sitleb teemat edasi järgmisel istungil. Seni oli Tapa vallavolikogu esimehe hüvitis 800 eurot kuus.

Väike-Maarja volikogu esimehe Ene Preemi hüvitis oli eelmise volikogu koosseisu ajal, enne sundliitmist Rakke vallaga, 750 eurot kuus, kuid praegune volikogu ei ole teemat veel käsitlenud.

Tagasi üles