Jokk-süsteem: vallajuhid kemplevad, kes läheb, kes jääb

jaga E-post prindi artikkel saada vihje Loe ja lisa kommentaare

Marko Teiva (vasakul) ja Leo Aadel pole töösuhte lõpetamise viisis ühisel meelel.

FOTO: Marianne Loorents, Arvet Mägi, shutterstock, montaaž

Haljala vallavanem Leo Aadel oli pikka aega Kadrina värske vallajuhi Marko Teiva leivaisa. Siis kui viimane Haljalas veel ametnikutööd tegi. Nüüd on aga naabervalla noor juht leidnud seaduselünga, mis lubab tal Haljala valla suluseisu mängida. Nimelt ei taha Teiva lahkuda Haljala valla majandusspetsialisti ametist vabatahtlikult, vaid soovib, et vald ta koondaks. “Koondamine tuleks teha, sest kahe valla ühinemisel majandusspetsialisti ametikohta tegelikult enam ei ole,” märkis Teiva, kes enda sõnul Haljala vallas tööülesandeid siiski enam ei täida.

Haljala ja Vihula ühinemisel tekkinud Haljala valla juht Leo Aadel aga sama meelt ei ole, sest ametikoht ära ei kao, lihtsalt selle nimetus ühendvallas on majandus- ja hankejuht, sisu aga üsna sama. “Meil ei tasu teha koondamist, sama soovitas ka rahandusministeerium, sest haldusreform ei tähendanud ametikohtade kaotamist,” ütles Aadel.

Tekkinud on kummaline seadusevaakum. Marko Teiva on pärast Kadrina vallajuhiks saamist olnud Haljala valla majandusspetsialisti kohalt puhkusel, hiljem haiguslehel, ja saanud nii puhkuse- kui ka haigusraha. Sellel ajal on Haljala vallas majandus­spetsialisti töö seisnud, küll aga pole seisnud töö Kadrina vallas. Leo Aadli sõnul on sellisel juhul tegemist haiguslehe rikkumisega ning see pole seadusega kooskõlas.

“Homsest (11. jaanuar – toim.) peaks Marko Teiva olema kell kaheksa Haljala vallas tööl. Kui ta tööle ei ilmu, on tegemist juba uue olukorraga,” nentis Leo Aadel ja viitas sellele, et tööluusi puhul saab rakendada vallandamist.

Kui ta tööle ei ilmu, on tegemist juba uue olukorraga.

Vallandamist pidas võimalikuks lõppakordiks ka Teiva ise, kuigi avaldas lootust, et kompromiss leitakse ikka varem. Kahel kohal töötamist seadus ei keela. Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna õigusnõuniku Olivia Taluste sõnul võib vallavanem tegeleda väljaspool ametikohustusi teises kohalikus omavalitsuses ametnikuna. “Vallavanem peab volikogu kirjalikult teavitama, kui ta on teises vallas nimetatud ametnikuks. Kui volikogu leiab, et taolise kõrvaltegevuse maht või laad takistab korrapärast vallavanema teenistusülesannete täitmist või kõrvaltegevus toob kaasa teenistuskohustuse rikkumise, siis saab volikogu vallavanemal keelata otsusega täielikult või osaliselt teises omavalitsuses ametnikuna töötamise,” ütles Taluste.

Seega võib Marko Teiva olla vallavanem Kadrinas, ametnikuna töötada aga Haljalas. Iseküsimus on tööajaga, sest mõlemas kohas tuleb teha 40 töötundi nädalas. Teiva aga Haljalas jätkata ei soovigi, tema näeb lahendusena koondamist ning hüvitise maksmist.

Koondamisvõimalust ministeerium aga ei näe. Et senine Haljala valla ametnik jätkas ka ühinemise tulemusel moodustunud Haljala valla ametiasutuses ametnikuna tööd, tähendab Olivia Taluste sõnul seda, et vastav ametikoht on olemas ja seda ei ole uues ametiasutuse struktuuris koondatud. “Isegi kui Kadrina vald keelaks vallavanemal täielikult kõrvaltegevuse, ei oleks see koondamissituatsioon avaliku teenistuse seaduse mõistes, kuna ametniku ametikoht jääb alles, konkreetsel isikul ei võimaldataks lihtsalt ametniku ülesandeid edasi täita,” rääkis spetsialist.

Siis peab Marko Teiva aga valima: kas jätkata vallavanema ametikohustuste täitmist või valida töötamine ametnikuna. Vallavanemana jätkates peab ta esitama Haljala vallale omal soovil teenistusest lahkumise avalduse. Koondamise aluseid ministeeriumi hinnangul siinkohal avaliku teenistuse seaduse järgi rakendada ei saa.

Seda, et tegemist on ebameeldiva olukorraga, möönsid mõlemad mehed. Leo Aadli sõnul lubas Teiva küll esialgu, et esitab lahkumisavalduse, kuid pole seda teinud.

Teiva sõnul pole aga seesugust lubadust olnud, kuna asja arutati vahetult pärast valimisi ning siis polnud Kadrina valla poliitiliste ametikohtade jagunemine veel selge. Aadli sõnul on teema selline, mida saab lõpuks lahendada kohtus, kuigi loodab, et asi sinnani ei jõua. Sama meelt on ka Marko Teiva.

    Tagasi üles