Tarmo Mikkal: “Praegu on sisseelamise ja kohanemise aeg”

FOTO: IRL

Tarmo Mikkal.

Rahandusministeeriumi Lääne-Virumaa talituse juht Tarmo Mikkal usub, et maasekretäri ametis on maakond ja siinsed inimesed talle läbi ja lõhki tuttavaks saanud.

Kui Tarmo Mikkal enam kui veerand sajandi eest maavalitsusse ajutiselt juristiks läks, ei osanud ta ettegi kujutada, et jääb sinna pikaks ajaks. Samas majas jätkab ta ka pärast maavalitsuste likvideerimist. Mitte küll maasekretäri ametis – sellist enam pole –, vaid rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Lääne-Virumaa talituse juhatajana.

Millised on maakondliku talituse ülesanded?

Meie ülesanded on need, mis jäid pärast maavalitsuste ülesannete laiali jagamist rahandusministeeriumile. Eeskätt ruumiline planeerimine ja omavalitsuste nõustamine. Lisaks arvamuste andmine maakondlike küsimuste kohta.

Ma arvan, et umbes poole aasta pärast oskan täpsemini öelda, kuidas on asjad käima läinud. Asjade paika loksumine võtab omajagu aega.

Ühesõnaga, küsimused, mis eeldavad regionaalset lähenemist.

Eks tasapisi hakkab kujunema, mida konkreetselt tegema hakkame. Seadusega on meie kohustused küll paika pandud, aga praegu on sisseelamise ja kohanemise aeg.

Majatäis inimesi elab uuesti sisse.

Tõepoolest. Geoloogiakeskus ka ju alustab. Meie ruumid on all nurgas, kus kunagi aastate eest oli haridusosakond. Neli-viis aastat on need päris tühjad olnud.

Maja on juba aastaid Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi omandis ja meie kõik oleme üürnikud. Maksame üüri ja Riigi Kinnisvara Aktsiaselts hooldab maja.

Kui palju nendest tööülesannetest alles jäi, mida maasekretärina täita tuli?

Neist ei jäänud mitte midagi alles. Talitus on ikka täiesti uus asi ja maavalitsusega pole sellel mingit pistmist.

Aga eks niipalju muidugi, et tunnen ja tean maakonda ja tean, mis probleemid siin on. See tuleb kahtlemata kasuks.

Maasekretäri töö oli vist rohkem järelevalveküsimustega seotud.

Järelevalve omavalitsuste üksikaktide üle on antud justiitsministeeriumi pädevusse. Ent muidugi võib justiitsministeerium ülesandeid delegeerida vastava valdkonna ministeeriumidele.

Omandireformi küsimused, mille järelevalvet tuleb ka teha, on praegu rahandusministeeriumi pädevuses. Iseasi muidugi, kui palju neid omandireformi teemasid enam on.

Kui kaua maasekretäri ametit pidasite?

Alguses tulin juristiks. Ajutiselt. Aga 1994. aastast olin maasekretär. Nii et selles ametis 23 aastat.

Esialgu oli juttu, et Rakveres hakkab talituses tööle viis inimest. Praegu on kirjas neli.

Kohalike omavalitsuste nõuniku koht on praegu täitmata, konkurss käib. See nõunik jääb kahe maakonna peale: Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa. Sõltuvalt sellest, mis kandi inimene on, sinna ta ka tööle jääb – kas Ida-Viru talitusse või tuleb siia.

Kuulsin, et korra juba konkurss tehti ja valiti kandidaat välja. Tarmo Mikkal.

Nojah. (Naerab.) Ma konkureerisin sinna ka, aga siis ei olnud valitsus veel struktuurimuudatusi kinnitanud ja talituse juhi konkurssi polnud veel välja kuulutatud. Ütlesin kohe, et minu huvi on pigem talituse juhi koht. Ja sellele kohale mind 16 kandidaadi seast ka valiti. Nii et jah – omavalitsuste nõuniku leidmiseks tuli uus konkurss korraldada.

Kas teised talituse inimesed on samuti maavalitsusest?

Jaan Kangur on planeeringute peal, tema tegeleb oma asjaga edasi. Ja kaks naisterahvast on meil arhiivi peal, samuti maavalitsuse inimesed. Üks täiskohaga, teine ei ole täiskohaga.

Meil on siin all keldris maavalitsuse arhiivi üksjagu. Selle korrastamisega läheb omajagu aega. Arhivaarid on igas talituses – mõnes on neid rohkem, mõnes vähem.

Oli juttu, et planeeringud on talituse oluline töövaldkond. Kas maavalitsusel jäi mõni oluline planeering ka pooleli?

Planeeringute valdkonnas on päris suuri seadusemuudatusi. Maakonnaplaneering on kooskõlastamisringil praegu. Ka omavalitsustel on vaja osa planeeringuid üle vaadata. Temaatika on lai ja selles valdkonnas tööd jagub.

Ma arvan, et umbes poole aasta pärast oskan täpsemini öelda, kuidas on asjad käima läinud. Asjade paika loksumine võtab omajagu aega.

Tagasi üles