Aasta lõpu seisuga oli Lääne-Virumaal 1235 registreeritud töötut, tööealisest elanikkonnast moodustab see 4,6%.