Töötute arv kasvas detsembris kiiresti

Aasta lõpu seisuga oli Lääne-Virumaal 1235 registreeritud töötut, tööealisest elanikkonnast moodustab see 4,6%.

Detsembri jooksul suurenes registreeritud töötute arv koguni 82 inimese võrra, aastaga 99 inimese võrra. Eestis keskmiselt oli registreeritud töötuse määr 4,8%, madalaim oli see jätkuvalt Harjumaal (3,5%), kõrgeim aga Ida-Virumaal (9,5%) ja Põlvamaal (9,3%).

Tagasi üles