Töötukassa tunnustab hea koostöö eest Inge Asit ning kaitseväge

Kaitsevägi.

FOTO: Meelis Meilbaum

Töötukassa tunnustab täna juba kuuendat korda tööandjaid ja partnereid, kellega ametil on olnud tõhus koostöö inimeste aitamisel.

Parimate partnerite nimetamisel saavad kaasa rääkida kõik töötukassa maakondlikud osakonnad.

"Töötukassa aitas eelmisel aastal tööotsingutel 83 594 inimest. Meil oli vahendada 57 000 tööpakkumist, mis on läbi aegade suurim arv vahendatavaid töökohti," sõnas töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel.

"Koostööpartnereid, kelle hulka kuuluvad tööandjad, kohalikud omavalitsused, kutse- ja kõrgkoolid, koolitusasutused ja vabakonna esindajad, on töötukassal ligi 13 000 ning praeguseks oleme sõlminud koostöölepped juba 39 suurettevõttega," lisas Paavel.

Lääne-Virumaalt pälvis aasta koostööpartneri tunnustuse kliiniline psühholoog Inge Asi, kelle panus klientide nõustamisse on olnud tähelepanuväärne. Inge Asi on töötukassale pakkunud psühholoogilist nõustamist terve eelmise aasta vältel ning viinud teenuse kvaliteedi töötukassa jaoks uuele tasemele.

Aasta tööandja tiitli Lääne-Virus pälvisid kaitsevägi ja kaitseressursside amet. "Seoses kaitseväe laienemise ja liitlasvägede kasvuga Lääne-Virumaal Tapa piirkonnas oleme olnud kaasatud nende värbamisprojektidesse. Koostöös kaitseressursside ameti värbamiskeskusega oleme tööotsijatele vahendanud tööpakkumisi ja tutvustanud töötamisvõimalusi soomukijuhi ametikohast abikoka ametikohani," märgib töötukassa Lääne-Virumaa osakond põhjenduses.

Tagasi üles