Võsu soovib taastada ajaloolise sadama

Käsmu.

FOTO: Meelis Meilbaum

Vihula vallavalitsus teeb esimesi samme selleks, et taotleda raha Võsu ajaloolise sadama taastamiseks. Esimeses etapis ehitataks kohalikele kaluritele mõeldes kai.

Vihula abivallavanema Urmas Osila sõnul on vallal koostöös MTÜga Virumaa Rannakalurite Ühing praeguseks sõlmitud ettevõttega Monoliit leping planeeringu tegemiseks, millega saab vald taotleda PRIAst raha Võsu ajaloolise sadama taastamiseks.

Sadama rekonstrueerimise esimeses etapis mõeldakse eelkõige kohalikele kaluritele, kellel ei ole Võsul korralikku randumiskohta, mistõttu tahetakse kõigepealt välja ehitada kai.

“Kai tuleb suhteliselt pikk, umbes üle saja meetri,” lausus Osila, kuid lisas, et kai täpne pikkus selgub projekteerimise käigus.

Lisaks kaile soovitakse edaspidi sadamasse ehitada sadamahoone, vajalikud ehitised rannakaluritele ning muud rajatised. Ja pikemas perspektiivis nähakse seal kohta ka kohalike elanike ja turistide paatidele.

Vajadus korraliku sadama järele on suur. MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing juhatuse esimees Hanno Nõmme rääkis, et kohalikud kalurid käivad merel nii, nagu keegi parasjagu saab.

Üldjuhul sõidetakse kärudega vette ja sealt paadiga edasi.

“Kesk­kon­na­ins­pek­tsi­oo­ni mehed on mõnda kalurit selle pärast juba sakutanud,” tunnistas Nõmme.

Ehkki praegu tegutseb Võsu piirkonnas vaid seitse-kaheksa kalurit, tuleks Nõmme hinnangul sadamast korralike väljumistingimuste korral neid sinna juurde.

Võsu ajaloolise sadama taas­tamine on Urmas Osila kin­nitusel saanud ka Vihula valla­volikogu heakskiidu – volikogu eraldas planeerimiseks vajaliku rahasumma, samas on teisigi eeldusi sadama taastamiseks, näiteks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni programm.

Kuigi Vihula vald teeb vajalikud kulutused sadama taastamiseks, ei soovita selle haldamist siiski enda kanda võtta, mistõttu on moodustamisel rannakalurite mittetulundusühing, kellega vald sõlmib kokkuleppe sadama haldamiseks.

Osila ütlust mööda sõlmitaks kokkulepe 10-15 aastaks, mis annab kindlustunde nii vallale kui ka rannakaluritele. Juhul, kui sadama taastamine saaks PRIA-lt toetust, läheks ehituseks juba selle aasta sees.

Võsu ajaloolise sadama muul oli kunagi Võsul tegutsenud tellisetehase teenistuses – muulilt viidi tellisetehase toodangut väikepaatidega suurematele alustele. Reisijate veoks kasutati hoopis puidust kaid, ühendus oli nii Tallinna kui Narva-Jõesuu suunal.

Möödunud aastal taotles PRIA-lt toetust MTÜ Eisma Sadam, kelle taotlus ka rahuldati.

Eisma sadama rekonstrueerimiseks tehakse ettevalmistusi ja loodetakse juuni alguses ehitusega alustada.

Rekonstrueerimise käigus süvendatakse akvatoorium, rekonstrueeritakse idamuul, põhjamuul, kai ja slipp, kindlustatakse kallas, ehitatakse tehnovõrgud, paigaldatakse navi­gat­siooni­märgistus ja ujuvkaid.

Hanno Nõmme ütles, et tulevikus on plaanis ka Karepa sadamaga midagi ette võtta, aga arvestama peab, et PRIA toetused Ida- ja Lääne-Virumaa vahel võrdselt jaotuksid.

Vihula vallas on praegu ainult üks sadam, erakätes Vergi sadam, kust merele saab normaalsetes tingimustes. Sadama omanik Elmo Ehrlich ütles, et sadam on kogu aeg avatud.

Tagasi üles