10 ja 50 aastat tagasi

Virumaa Teataja.

FOTO: Virumaa Teataja

10 aastat tagasi

Kirjandi kiituseks

Kirjandil on Eesti koolielus, meie hariduses oma oluline ja kindel koht. See on traditsioon. Või nagu ütles haridusminister Tõnis Lukas, et “kirjandist on saanud omaette žanr”. Samas on Lukase alluvuses töörühm, kes arutab lõpukirjandi asendamist kolmeosalise eksamiga aastaks 2011.

Lõpukirjand on üks hariduse kvaliteedi näitajaist, samasugune näitaja kui matemaatikaülesande lahendamisega toime tulemine. Kirjalik väljendusoskus ja arvutamisoskus on hariduse põhialused, ning kui õpilased ei ole suutelised koolis neid kahte asja teatava standardi alusel omandama, pole kool enam haridustempel, vaid lihtsalt üks laste karjatamise koht.

Ükski test ei näita inimese mõttemaailma avarust ja kitsust, ei arenda võimet mõista ega seoseid luua paremini kui kirjand. Kui tahame, et säiliksime mõtlemisvõimelise ja loomingulise rahvusena, peab iga noor kirjutama lõpukirjandi. Kirjand on kirjaliku eneseväljendusoskuse arendamiseks asendamatu. 

Mõni aeg tagasi loobuti meie haridussüsteemis põhikooli lõpukirjandi kirjutamisest. Emakeeleõpetajatelt on olnud kuulda, et selle otsuse tulemused annavad tunda gümnaasiumis. Ja annavad tunda mõrult, sest noori pole drillitud oma mõtteid väljendama. 

Nii kirjutas Virumaa Teataja juhtkirjas.

50 aastat tagasi

Teadaandeid maipühade ja võidupüha eel

Maipühade ja võidupüha eel töötavad Rakvere saunad alljärgnevalt: 30. aprillil kella 9-22, 7. mail kella 9-22 ja 8. mail kella 9-22. 29. aprillil töötab Sauna tn. saun kella 12-22. Tapa saunad on avatud 27. aprillil kella 8-22, 30. aprillil kella 10-22, 7. mail kella 10-22 ja 8. mail kella 8-22.

29. ja 30. aprillil on avatud meestejuuksuri töökoda Karja tn. 5 kella 8-20, 3. mail juuksuritöökoda Komsomoli tn. 25 kella 9-18. Juuksuripaviljoni (Barbaruse tn. 1) meeste- ja naisteosakond on avatud 4. mail kella 9-17. Maa-asulate juuksuritöökojad töötavad 30. aprillil pikendatud tööpäevaga.

Matusebüroo on 1. ja 2. mail suletud. 

Jalatsite kiirparandus Komsomoli tn. 39 on avatud 3. mail kella 10-15 ja 4. mail kella 10-15. 

Tapa linna TSN Täitevkomitee teatab, et sel kevadel näidatakse kartulimaad lõuna pool raudteed kätte esmaspäeval, 29. aprillil (kogunemine kell 14 linna täitevkomitee juures) ja põhja pool raudteed selsamal päeval (kogunemine kell 17 linna sauna juures Õuna tn. 11).

Tagasi üles