Muinsuskaitsjad soovitavad riigigümnaasiumi Kotli koolimajja

Rakvere günaasiumi hoonetekompleks.

FOTO: Meelis Meilbaum

Muinsuskaitseameti ehitusmälestiste eksperdinõukogu soovitab kaaluda ajaloolisele Rakvere ühisgümnaasiumi hoonele juurdeehitiste tegemise võimalusi, et paigutada riigigümnaasium praegusesse gümnaasiumihoonesse.

“Olemasolev hoone oma klassikalise struktuuriga sobib gümnasistidele rohkem kui alg- ja põhikooliõpilastele, kellel võiksid olla vaheldusrikkamad rekreatsioonialad,” seisab eksperdinõukogu otsuses.

Olenemata sellest, kas riigigümnaasium tuleb olemasolevasse hoonesse või uue hoonena, on ehitusmälestiste eksperdinõukogu vastu L. Koidula 11a detailplaneeringu kehtestamisele praegusel kujul.

Kuigi detailplaneeringus näidatud hoonestusala on suurem kui kooli tegelik ruumivajadus, on detailplaneeringuga kavandatud ehitusõigus ekspertide hinnangul linnaruumi kahjustav ja moonutav.

Tagasi üles