Unustatud staarkivi

Paetahvel sisseraiutud tekstikatke ja ja tiibadega härja kujutisega.

FOTO: Jüri Lainevoog

Muuseumiööl osalejad said Rakvere linnuses muu hulgas priilt tutvuda sealses kapiitlisaalis suhteliselt märkamatult lebava eksponaadiga, mille leidmine omal ajal linnas väikese sensatsiooni tekitas ning üle Eesti ajakirjandusse jõudis.

Tellijale

Nagu teada, ei täitnud linnuses 1927. aastal alanud arheoloogilised uuringud rahva ootusi.

Ei avastatud maaaluseid käike, mille olemasolus tõsikindlalt veendutud oldi, ega tegelikult üldse midagi, mis laiemat huvi võinuks äratada.

Tagasi üles