Viru vangla otsib direktorit

Viru vangla Jõhvis.

FOTO: Sander Ilvest

Vanglateenistus kuulutas välja konkursi Viru vangla direktori leidmiseks. Kandideerimise tähtaeg on 20. juuni.

Vangla direktori põhitegevus on vanglale seatud eesmärkide saavutamine, tõhusa ja koostööle suunatud organisatsiooni jätkusuutlik arendamine ning püstitatud ülesannete täitmiseks vajalike muudatuste elluviimine.

Kandideerida soovijatel palutakse saata elulookirjeldus koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 20. juuniks. Täpne info kandideerimise kohta on leitav vangla kodulehelt.

Viru vangla avati 2008. aastal ja see on Eesti kõige tänapäevasem vangla. Vanglas on 488 kambrit ja 25 tuba avavangla vangidele. Viru vanglas on üksusepõhine juhtimine ja seal kannavad karistust muu hulgas noored meessoost süüdimõistetud ning tugevdatud järelevalvet vajavad vangid. Vanglas töötab ligi 370 inimest, sealhulgas kriminaalhooldajad, kes tegelevad kogu Virumaa hooldusalustega ja noorte hooldusalustega üle Eesti.  

Tagasi üles