10 ja 50 aastat tagasi

Virumaa Teataja.

FOTO: Virumaa Teataja

Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

Pioneeride maja tegemistest

Koolides jõudis lõpule järjekordne õppeaasta. Kuigi Rakvere Pioneeride Maja tegevusse ei tule vaheaega, on põhjust teha traditsioonilisi kokkuvõtteid ühest töölõigust, nimelt ringide tegevusest, lugeda kokku kordaminekuid.

Pioneeride maja 21 ringis võis aasta jooksul iga õpilane leida endale meelepärase tegevuse. Kokku oli ringides üle 600 õpilase nii Rakvere linna kui ka rajooni koolidest. Eriti aktiivsed olid Rakvere I 8-kl. Kooli, Rakvere I Keskkooli ja Aaspere 8-kl. Kooli õpilased. Arvukamat osavõttu ootame järgmisel õppeaastal Rakvere II 8-kl. Kooli ja internaatkooli õpilastelt.

Mullu võtsid mitmed pioneeride maja kollektiivid osa ÜLKNÜ 50. aastapäevale pühendatud vabariiklikest ülevaatustest ja võistlustest. Headest saavutustest kõneles rahvatantsijate ja lauljate töö. Enam kui sajaliikmeline rahvatantsukollektiiv koos lauluansamblitega käis vabariiklikul pioneerimajade tantsuringide ülevaatusel Kohtla-Järvel, kus tuldi ülekaalukalt tsooni võitjaks. Lõppkokkuvõttes suudeti tulla vabariigi pioneerimajade hulgas teiseks. Pioneeride maja kevadine õpilastööde näitus oli rõõmustavalt ulatuslik.

Vasta koolile kingiti Knorringute vapp

Vasta mõisa omanike järeltulijad Hans Peter von Knorring ja Frank von Knorring andsid Vasta mõisakoolile oma suguvõsavapi raamitud pildi.

Soomes elav mõisaomanike järeltulija Hans Peter von Knorring ütles, et pole täpselt teada, mis on vapil. “Selle kohta on erinevad arvamused. Paljud arvavad, et see oleks justkui õllekann, aga tegelikult ei ole nii,” ütles ta.

Knorringu järeltulijad rääkisid, et nad nägid oma perekonna vappi ühe vana maja seinal rippumas turismireisil Saksamaale Heligenstadti 2002. aastal. See oligi vapi originaal.

2006. aastal üritas Hans Peter von Knorring sama maja uuesti üles otsida, aga ei õnnestunud enam, sest selle koha peal on nüüd nüüdisaegne spordihall. Nii kaduski vapp koos vana majaga. “Uskumatu näide, sellise vanaaegse hoone asemele ehitatakse nüüdisaegne spordihoone midagi uurimata ja küsimata,” kahetses ta.

Frank von Knorring kinkis Vasta mõisakoolile ka oma suguvõsast Vasta mõisaomanike raamitud pilte. “Siin mõisas on valitsenud Knorringu neli põlvkonda. Mul on olemas veel viimase valitseja originaalportreed,” rääkis Vasta mõisaomanike järeltulija.

Tagasi üles