Kaitseväkke läks pea kaks tuhat uut ajateenijat

Kaitseväkke saabusid uued ajateenijad.

FOTO: Kaitseväe peastaap

Sel nädalal saabus teenistuskohta ja alustas oma 11-kuulist väljaõpet kaitseväe eri üksustes üle 1800 ajateenija, kelle hulgas oli ka ligikaudu 20 vabatahtlikult teenistust alustanud neidu.

Uute ajateenijatega täienesid 1. ja 2. jalaväebrigaadi eri pataljonid, toetuse väejuhatuse logistikapataljon, staabi- ja sidepataljon, sõjaväepolitsei vahipataljon ning merevägi.

1. jalaväebrigaadis alustas ajateenistust üle 1000 ajateenija, nende hulgas kaheksa neidu. Sõduri väljaõppe läbivad 1. jalaväebrigaadi ajateenijad Tapa, Jõhvi ja Paldiski linnakus.

Ajateenijaid võetakse teenistusse kolmel korral aastas: juulis ja jaanuaris saabunute teenistus vältab 11 kuud ning oktoobris alustanutel kaheksa kuud.

Tagasi üles