Haljala liiklussõlmes algasid ehitustööd

Pooleteise aasta pärast peaks senise ristmiku asemel olema eritasandiline liiklussõlm ning neljarajaline maantee.

FOTO: Lemminkäinen Eesti AS/Montaaž

Alanud on suuremahulised ehitustööd Haljala liiklussõlmes. Pooleteise aasta pärast peaks senise ristmiku asemel olema eritasandiline liiklussõlm ning neljarajaline maantee.

Praeguse ristmiku läbilaskevõime on kõrge liiklussageduse ja pikkade ooteaegade tõttu tänaseks päevaks ammendunud. Seetõttu rekonstrueeritakse Tallinna-Narva maantee km 87,0 - 90,5 lõik mööda olemasolevat trassi I klassi nõuetele vastavaks 6meetrise eraldusribaga neljarajaliseks (2+2) maanteeks.

“Haljala liiklussõlm on kavandatud osalise ristikheinana, kus ristumised Rakvere ja Haljala teedega on lahendatud ringristmikega. Üle põhimaantee ehitatakse 88 m pikkune sõidutee viadukt ja viadukt kergliiklejate jaoks. Liiklussõlmest Tallinna poole suunduvate busside peatumiskohta pääsemiseks rajatakse rambi alla kergliiklustunnel, et suurendada liiklusohutust ja vältida jalakäijate sattumist sõiduteele,” selgitas Lemminkäinen Eesti ASi projektijuht Veikko Vapper.

Ehitatakse kolmes etapis. Juba alanud esimene etapp kestab 11. novembrini, selle ajaga ehitatakse 1,2 km pikkuselt välja parempoolne sõidurada, uus Rakvere - Haljala maantee teeosa, liiklussõlme lõunapoolne ringristmik ja rambid.

Sel perioodil jääb Tallinna-Narva maantee liiklejatele avatuks vähemalt 6,5 m laiuselt. Suurimaks lubatud sõidukiiruseks objektil on 70 km tunnis, töötsoonis on liikumiskiirust piiratud - 50 km tunnis. Kõik järsemad katte servad või kaevikud tähistatakse vajalike liiklusmärkidega. Ajutise liik­luskorralduse eest objektil vastutab Kiirwarren KL OÜ.

“Enne kütteperioodi algust on planeeritud rekonstrueerida ka lõunapoolsete rampide alla jääv gaasitrassi osa, kus vanad torud asendatakse uutega. Hetkel käivad objektil raadamistööd ja mulla koorimine. Järgnevatel nädalatel alustatakse suuremamahuliste kaeve- ja täitetöödega,” täpsustas Veikko Vapper.

Ehituse teises faasis rajatakse Aaspere liiklussõlm ning kolmandas osas teelõigud Rõmeda-Aaspere ja Aaspere-Haljala. Teise etapi tööd algavad pärast liikluse suunamist I etapis valminud teeosadele ja kestavad eeldatavalt kuni mai lõpuni 2012. Sügisel on kavas alustada viaduktide ja kergliiklustunneli ehitusega.

Liiklussõlm ehitatakse E20 Tallinna-Narva maantee Rõmeda-Haljala teelõigu (km 78,4-90,5) rekonstrueerimisprojekti raames. Tänavu mais sõlmis maanteeamet ühispakkujate Lemminkäinen Eesti ASi ja Teede Tehnokeskuse ASiga Haljala eritasandilise liiklussõlme projekteerimis- ja ehituslepingu, mille hind on 11 560 323 eurot, see sisaldab 10% ettenägematute tööde reservi ja käibemaksu. 85% sellest summast tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ja 15% Eesti riigi eelarvest. Tööde valmimistähtaeg on 2013. aasta jaanuar.

Ühtekokku valmib 3,5 km põhimaanteed, 2 km kogujateid, 2 km rampe, 1,5 km jalg- ja jalgrattateid, 5 km jagu teevalgustust ja 290 m müratõkkeseina. Objektile antav garantiiaeg on 5 aastat. Projekteerimis- ja ehitustöödele omanikujärelevalvet teeb Ramboll Eesti AS.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles