AS Eesti Teed võtab teehoolde üle

Aasta lõpus ühendab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium riigile kuuluvad äriühingud ASi Virumaa Teed, ASi Tartumaa Teed, ASi Võrumaa Teed, ASi Saaremaa Teed ja ASi Pärnumaa Teed aktsiaseltsiks Eesti Teed.

ASi Virumaa Teed juhatuse liige Tarmo Lood ei osanud ­ühinemist täpsemalt kommenteerida, sest praeguseks pole veel selgunud lõplik uue äriühingu juhtimise ja korraldamise struktuur, kuid ta kinnitas, et teehoolduse kvaliteet ei halvene.

“Riik tellib tööd edasi, meile peavad alles jääma tehnika ja inimesed, sisuliselt midagi ei muutu,” sõnas Lood.

Samuti ei ole veel selge, kuidas kujunevad uue äriühingu hoolduspiirkonnad ja kas need jäävad samaks praeguste ettevõtete tööpiirkondadega või mitte.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõuniku Rasmus Ruuda sõnul on koostamisel koondäriühingu äriplaan koos organisatsiooni arengustrateegiaga, milles täpsustatakse ka näiteks peakontori asukoht. “Kindlasti on vaja säilitada piirkondlikud esindused ja pigem on tõenäoline, et ühes piirkondlikus esinduses, ja mitte Tallinnas, hakkab asuma ka koondäriühingu juhtorgan,” kõneles Ruuda.

Ka lubas Ruuda, et koondamine teehooldeettevõtteid ei ähvarda. “Äriühingutes on töötajate arv viimase kolme aasta jooksul vähenenud ja saavutanud optimaalse taseme – põhikohaga töötajaid oli viies äriühingus 2010. aastal kokku veidi alla 400 töötaja, sõltuvalt ühingust 70 kuni 90 inimest ettevõttes,” rääkis Ruuda. “Täiendava tööjõu vajadus küll puudub, kuid töötajate keskmine vanus kasvab, mistõttu lähiaastatel on vaja tegeleda noorte töölevõtmise ja koolitamisega, asendamaks pensionile minevaid töötajaid,” lisas ta.

Olemasolevate töötajatega tagatakse Rasmus Ruuda kinnitusel talihoolde sujuv ja tasemel korraldamine keskmiste talvede korral ning kõrvalteedel kasutatakse ka alltöövõttu.

Põhjuseks, miks teehooldeettevõtted ühendada otsustati, oli konkurentsi puudumine teehoolde hangetel. “Veidi üle kümne aasta kestnud perioodil, mil teehoolet on kümnes maakonnas korraldatud riigihangetega, ei ole üheski teehoolde lepingupiirkonnas algne lepingupartner vahetunud, pakkumuste esitajaid on olnud keskmiselt üks-kaks,” möönis Ruuda. Samas märkis ta ka, et viies maakonnas, kus hooldelepingute alusel teevad riigimaanteede hooldetöid riigile kuuluvad äriühingud, on ülesanded hästi täidetud.

“Viimased rasked talved näitasid veel seda, et riigile kuuluvad firmad on paindlikumad reageerima eriolukordadele ning erafirmades on esmane prioriteet avaliku teenuse tagamine, mitte aga kasum,” rääkis Ruuda.

Ta lisas, et ühe riigiettevõtte puhul on võimalik ressursse vastavalt vajadusele ka ümber paigutada, mis on oluline näiteks lumerohkel ajal.

ASil Virumaa Teed on teehoolde lepingupiirkonnas riigimaanteede hooldamise kehtiv leping kuni 1. oktoobrini, selle lepingu alusel ka jätkatakse, kuni uus ettevõte on loodud.

AS Virumaa Teed loodi vabariigi valitsuse korralduse alusel 2008. aasta oktoobris.

Äriühingu aktsiakapital moodustati endiste Viru Teedevalitsusele kuuluvate kinnistute ja tehnika baasil.

Tagasi üles
Back