Väike-Maarja võttis vastu lisaeelarve

Väike-Maarja valla vapp.

FOTO: Väike-Maarja vald.

Enne suvepuhkust viimast korda kokku tulnud Väike-Maarja vallavolikogu kinnitas lisaeelarve, mille tulud moodustavad 244 181 eurot ja kulud 172 556 eurot.

Tellijale

Tulude rea suurima summa moodustab rahandus­ministeeriumilt taotletud 102 543 eurot valdade sundühendamise kulude hüvitamiseks. Lurichi ausamba püstitamiseks on laekunud käesoleval aastal annetustena Väike-Maarja valla arveldusarvele 28 890 eurot ja Eesti Rahvuskultuuri Fondile 27 875 eurot.

Kahe projekti raames on saanud toetust Kiltsi põhikool, neist SA-lt Archimedes 12 934 eurot Erasmus+ programmi ettemakseks ja 4800 eurot Vao pagulaskeskuses elavate uussisserändajate laste keeleõppeks. Aktiivse osavõtuga töömaleva korraldamiseks laekus Eesti noorsootöö keskuselt 3500 eurot.

Tagasi üles