Segadus Võsu veepuhastusjaama ümber jätab õhku palju küsimusi
 

Biotiik Võsu reoveepuhasti juures. Üks leer väidab, et reovesi lekib veepuhastusjaamast merre, teine leer eitab seda.

FOTO: Kasper Mäe

Kohalike etteheited korrast ära ja haisva veepuhastusjaama pärast põrkuvad jaama haldaja ning valla keskkonnaspetsialisti täieliku teadmatusega asjast, põhjustades patiseisu.

Tellijale

Mõni aasta tagasi rajatud Võsu uue veepuhastusjaama ümber on tekkinud kummaline intriig: ümberkaudsete inimeste hinnangul tekitab jaam lõhnahäiringuid ja veepuhastusseadmed ei tööta korralikult, seevastu ei tea keskkonnainspektsiooni, jaama haldaja Vihula Valla Veevärk OÜ ega ka valla praegune ega endine keskkonnaspetsialist ametlike kaebuste puudumise tõttu asjast midagi.

Anonüümsust palunud võsulased, kes reoveepuhastusjaama lähinaabruses elavad, on mures nii ebameeldiva leha kui ka musta olluse pärast, mis väljavoolutorust otsejoones merekalda läheduses paiknevasse tiiki jookseb. “Vanasti niimoodi ei haisenud, siis, kui uut veejaama veel polnud. Aga nüüd on midagi seal lahti, sest lõhn on kohati ikka tõesti rõve,” rääkis kohalik elanik, kelle väitel pole probleem mitte ainult lõhnas, sest ta seadis kahtluse alla ka seadmete töökorra.

Tagasi üles