Kaitseväelased asuvad Tapal koolipinki

Tapa gümnaasiumi uksest astuvad alates tulevast nädalast teiste tarkuse taganõudjate kõrval sisse laigulises vormis õppurid.

FOTO: Meelis Meilbaum

Tapa gümnaasiumis taastati mõne aasta järel mittestatsionaarne õpe. Alates uuest nädalast pakutakse võimalust omandada keskharidus 1. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluva scouts-pataljoni elukutselistele kaitseväelastele.

Vallavanem Alari Kirt lausus, et teema tuli päevakorda ühel tavapärasel vallavõimu ja 1. jalaväebrigaadi esindajate kokkusaamisel, kus viimased palusid vallajuhtidel ettepanekut kaaluda. Asja gümnaasiumi juhtkonnaga arutades leiti ühine keel ja volikogu kinnitas suvel omakorda vastava muudatuse Tapa gümnaasiumi põhimääruses.

Esimesed 21 scouts-pataljoni kaitseväelast alustavad õppetööd Tapa gümnaasiumis tulevast nädalast. Suurem osa neist astub 10. klassi. Tapa gümnaasiumi direktor Elmu Koppelmann märkis, et uus õppeaasta on nii pedagoogidele kui ka kogu kooliperele alanud üllatavalt mitmekesiselt.

Scouts-pataljonil on Tapal praegu kuni pool koosseisust. Nii et tulevikus võib koolipinki istujate arv olla praegusest kaks korda suurem,” ütles ta.

Tagasi üles